دریافت پاورپوینت تحلیل غیرخطی اجزا محدود تیر بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRP – 24193

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تحلیل غیرخطی اجزا محدود تیر بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRP، شامل: موارد پاورپوینتت حلیل غیرخطی اجزا محدود تیر بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRP,تحلیل غیرخطی,تیر بتن آرمه ,ٍ FRP ,ترک,روش اجزا محدود,ABAQUS,تیر بتنی مقاوم شده با FRP,پاورپوینت پروژه اجزا محدودی,دانلود پاورپوینت عمرانی,تحلیل غیرخطی تیر بتنی می باشد:

توضیحات:

یکی از متداول ترین روش های مقاوم سازی سازه های بتن آرمه استفاده از کامپوزیت های FRP می باشد بطوریکه این مصالح دارای ویژگی ها و مشخصات مکانیکی مطلوبی نظیر مقاومت و دوام بالا در برابر نیروهای اعمالی و عوامل محیطی می باشند.
در این پاورپوینت با استفاده از نرم افزار المان محدودABAQUSبرروی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با کامپوزیت های FRPتحلیل عددی انجام شده وظرفیت نهائی این تیرها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
رفتار غیرخطی مصالح مربوط به آرماتورهای فولادی،بتن و نیزکامپوزیت هایFRPبوسیله مدل های ساختاری مناسب مدلسازی شده است.
همچنین در این فایل تاثیر کامپوزیت های FRPبرروی ظرفیت نهائی تیرها،میزان و نوع ترک خوردگی تیر بتنی و نیز تاثیر نسبت آرماتور برروی مقاومت نهائی تیر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.