دریافت پاورپوینت پوزیتیویسم منطقی و نقش آن در تحولات شهری ایران – 24189

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت پوزیتیویسم منطقی و نقش آن در تحولات شهری ایران، شامل: موارد دانلودپاورپوینت پوزیتیویسم منطقی و نقش آن در تحولات شهری ایران,پوزیتیویسم منطقی و نقش آن در تحولات شهری ایران,پاورپوینت پوزیتیویسم منطقی,پاورپوینت پوزیتیویسم منطقی در شهر,جغرافیا و برنامه ریزی شهری ,پاورپوینت پوزیتیویسم منطقی و نقش آن در تحولات می باشد:

توضیحات:

توضیحات:
فایل پاورپوینت پوزیتیویسم منطقی و نقش آن در تحولات شهری ایران،در حجم 22اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
پوزیتیو:
«پوزیتیو» به معنای افکاری است که دارای قطعیت علمی و مابه ازای خارجی باشد .درمقابل ٬ آنچه خیالی و فرضی و موهوم باشد غیر اثباتی وغیرپوزیتیو است.

پوزیتیویسم، اصالت تحصل، تحصل گرایی یا اثبات گرایی، به رغم داشتن ریشه های کهن شهرت خود را با نام پوزیتیویسم منطقی به دست آورده است و با همین نام دوره ای کوتاه از اندیشه فلسفی در مغرب زمین را به خود اختصاص داده است.

پوزیتیویسم منطقی: یکی از پرآوازه ترین مکتب های فلسفی سده اخیر است که صاحب نظران بسیاری در پیدایش آن سهیم بوده اند. این مکتب علیه مابعدالطبیعه شورش همه جانبه ای را سامان داد و در واقع آن را یکسره به دور انداخت، اثبات پذیری تجربی را تنها معیار معناداری گزاره ها و قضایا دانست و بر این اساس گزاره های مابعدالطبیعی را به دلیل آنکه قابل اثبات تجربی نیست فاقد معنا برشمرد.

فهرست مطالب:
تعریف و واژه شناسی
پوزیتیو
پوزیتیویسم
پوزیتیویسم منطقی
اگوست کنت
دیدگاه تجربه گرایی
حلقه وین
اصل اثبات پذیری یا تحقیق پذیری
فروپاشی مکتب
نقش پوزیتیویسم در تحولات شهری ایران
برخی از اقداماتی در چاچوب قوانین کلیشه ای پوزیتیویسم در شهرهای ایران منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 22 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت ایمنی در كارگاه(27 اسلاید)