دریافت پاورپوینت طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها – 24173

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها، شامل: موارد دانلودپاورپوینت طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها,طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها,پاورپوینت مبادی ورودی شهرها,ورودی شهرها,پاورپوینت طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها,مبادی ورودی شهرها,پاورپوینت مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها,پاورپوینت ورودی شهر می باشد:

توضیحات:

توضیحات:
فایل پاورپوینت طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
حمل و نقل یکی از ضروریات زندگی بشر است.آدمی به برقراری ارتباط نیازمند است و فرآیند ارتباط ، جابه جایی را ایجاب می کند و در نتیجه سفر ایجاد می شود.با توجه به تعداد فراوان سفرهای تولید شده،ایمنی این سفرها از اهمیت فراوانی برخوردار است.در کشورما ایران،تعداد سرانه حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن زیاد است و این امر سبب شده که ریشه یابی علل و عوامل موثر در رخ دادن این حوادث مورد کنکاش واقع شود.برابر آمار راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ،حدود 70 درصد حوادث جاده ای کشوردر محدوده 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد که به (مبادی ورودی شهرها )موسوم است.در این تحقیق سعی شدهاست با بررسی ارتباط آمار حوادث با وضعیت برخی پارامترهای فیزیکی و جمعیتی مبادی ورودی شهرها در تعدادی از جاده های کشور و با استفاده از تحلیل های آماری،پارامترهایی که در تعداد حوادث موثر است شناسایی شده و رابطه ای میان این پارامترها و تعداد حوادث ارائه شود.
بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت راه و ترابری، حمل و مقل جاده ای با اختصاص حدود 90 درصد از کل سفرهای در حال انجام در ایران،در مقایسه با سیستم های دیگر حمل و نقل(هوایی،دریایی و ریلی)از جایگاه ممتازی در عرصه ی اقتصاد کشور برخوردار است و (راه) به عنوان یکی از ارکان اصلی این عرصه،همواره محل توجه مدیران و کاربران این سیستم بوده است.
حوادث رانندگی از مهم ترین عواملی هستند که بر سطح خدمت راه ها تاثیر می گذارند و از آنجا که سطح خدمت مطلوب شبکه جاده ای،تضمین کننده حمل و نقل ایمن مسافر و کالا است بروز هر گونه خلل در آن،مسیر رشد اقتصادی و اجتماعی را با مشکلات بسیاری روبرو خواهد کرد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تعاریف و مفاهیم
مبادی ورودی شهرها
علل آشفتگی ترافیک در محدوده ی مبادی ورودی شهرها
گردآوری و آماده سازی اطلاعات
طراحی مدل
جداول
تحلیل و ارزیابی
نتایج و پیشنهادها
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت پارک شهری(16 اسلاید)