دریافت پاورپوینت مدل بارندگی-رواناب – 24171

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت مدل بارندگی-رواناب، شامل: موارد دانلود پاورپوینت مدل بارندگی رواناب,مدل بارندگی رواناب,پاورپوینت برنامه HEC,HMS,پاورپوینت برنامه HEC,1,نرم افزار مهندسی هیدرولوژی,پاورپوینت مدل بارندگی رواناب,پاورپوینت نرم افزار مهندسی هیدرولوژی,پاورپوینت HEC,HMS می باشد:

توضیحات:

توضیحات:
فایل پاورپوینت مدل بارندگی-رواناب(نرم افزارهای مهندسی هیدرولوژی، HEC-HMS)،در حجم61 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی ازمتن:
برتریهای HEC-HMS بر HEC-1
کاربر دوست بودن چون با تکنیک GUI کار می‌کند.
انواع خروجی گرافیکی
ایجاد گزارشها
بهبود در محاسبات
دارا بودن کارآیی بیشتر
پروژه‌های ایجاد شده به سه بخش تقسیم میشود.
پروژه‌ها را می‌توان با پارامترهای گوناگون (بدون استفاده از پروژه جدید) اجرا نمود.

به همراه جداول و نمودارها و تصاویر مختلف از محیط برنامه های HEC-HMS و HEC-1.

فهرست مطالب:
HEC-HMS
تاریخچه برنامه HEC-1
تاریخچه برنامه HEC-HMS
برتریهای HEC-HMS بر HEC-1
نحوه کارکرد Hec-HMS
تبدیل هیتوگراف بارندگی به هیدروگراف رواناب
مولفه مختلف مدل
ساختن یک پروژه جدید
ایجاد صفحه حوضه آبریز
دنباله ایجاد صفحه حوضه آبریز
شکل‌گیری صفحه نرم‌افزار
ایجاد پس‌زمینه مدل یا نقشه حوضه آبریز
عناصر مدل حوضه (1و2)
ترکیب‌بندی اولیه یک حوضه و عناصر آن
ایجاد زیرحوضه در HMS
مولفه مختلف مدل حوضه آبریز
مراحل تبدیل بارندگی به رواناب
روش روند تلفات اولیه و یکنواخت
زیرحوضه‌های متعدد
مدل هواشناسی
دنباله مدل بارش
مولفه مختلف مدل هواشناسی
مشخصات کنترلی
محاسبات شبیه‌سازی (اجرای مدل)
خروجی ناشی از اجرای Hec-HMS
نمودارها و جداول
واسنجی مدل (Calibration)
ایجاد یک بازه
روشهای روندیابی در آبراهه‌ها
روندیابی در مخازن

این فایل با فرمت پاورپوینت در 61 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.