دریافت پاورپوینت درآمدی بر مطالعات اقتصادی طرحهای توسعه وعمران(جامع) – 24166

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درآمدی بر مطالعات اقتصادی طرحهای توسعه وعمران(جامع)، شامل: موارد دانلود پاورپوینت درآمدي بر مطالعات اقتصادي طرحهاي توسعه وعمران(جامع),درآمدي بر مطالعات اقتصادي طرحهاي توسعه وعمران(جامع),پاورپوینت اقتصادي شهر,مطالعات اقتصادي طرحهاي توسعه وعمران,پروژه طرح جامع شهری,پاورپوینت درآمدي بر مطالعات اقتصادي طرح جامع می باشد:

توضیحات:

توضیحات:
فایل پاورپوینت درآمدي بر مطالعات اقتصادي طرحهاي توسعه وعمران(جامع)،در حجم 38 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
برنامه‌ريزي شهري:
يافتن چگونگي رشد شهر در آينده و هدايت آن به سوي توسعه‌ی بهينه یا توسعه‌ی پایدار.
توسعه:
شكل‌گيري و گسترش فيزيكي؛
تحول و دگرگوني اجتماعي و اقتصادي شهر.
توسعه شهري:
گسترش نهادهاي اجتماعي – اقتصادي شهر براي آزاد نمودن انرژي و استعدادهاي بالقوه و نهاني شهروندان و شهر و رشد كالبدي شهر در اين راستا.
نقش عوامل اقتصادي:
زمينه‌ساز اصلي ظهور و توسعه‌ی واحدهاي جمعيتي.
هدف از انجام مطالعات اقتصادي در برنامه‌ريزي براي توسعه و رشد شهر:
شناخت ساخت و توان هاي كنوني و بالقوه اقتصاد شهر؛
بررسي چگونگي تأثير اين ساخت بر شكل‌گيري كالبدي شهر در گذشته و حال؛
آينده‌نگري وضعيت اقتصادي و اجتماعي؛
تعيين نحوه اثرگذاري‌ها و دگرگوني‌هاي اقتصادي بر شكل‌گيري و توسعه‌ی فيزيكي شهر.

نیازها:
روش‌هاي تحليلي و محاسباتي و يا ساخت مدل‌هاي اقتصاد شهري.

ویژگی‌های یک روش تحليل و يا مدل اقتصادي مطلوب:
کمک به سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان در جهت شناخت عوامل تعيين كننده‌‌ی مكان‌يابي انسان‌ها و فعاليت‌ها در پهنه‌ی شهر؛
تحلیل علل رشد يا زوال شهر؛
پیش‌بینی كاربري آتي شهر را در نقاط مختلف شهر.

فهرست مطالب:
مقدمه
اوضاع كلي اقتصادي شهر
جايگاه اقتصادي شهر در بخش كلان و خرد
ميزان و نوع توليد در هريك از بخشهاي اقتصادي (صنعت ، كشاورزي و خدمات)
بررسي و شناخت استعدادهاي بالقوه و بالفعل اقتصادي در هريك از بخشهاي اقتصادي (صنعت ، كشاورزي و خدمات)
تعيین نقش و كاركرد شهر (روش بوژو گارنيه)
روش ضریب مکانی
جمعيت فعال، اشتغال و بيكاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي
جمعيت فعال، شاغل و بيكار به تفكيك زن و مرد
بار اقتصادي و نرخ فعاليت‌هاي عمومي
گروه‌های عمده‌ی فعالیت
ارزش زمين و ساختمان‌هاي مسكوني و غيرمسكوني و تغييرات آنها در مناطق مختلف شهر و عوامل مؤثر در اين تغييرات
لزوم بررسي ارزش زمين وساختمان‌هاي مسكوني و غير مسكوني و تغييرات آنها
برآورد حجم تقاضا و عرضة زمين
برآورد شكاف عرضه و تقاضا
تصريح مدل قيمت هدانيك زمين

این فایل با فرمت پاورپوینت در 38 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)