دریافت پاورپوینت فصل هفتم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (اخلاق مدیریت کلاس) نوشته احد فرامرز قراملكی‏ – 31045

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل هفتم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (اخلاق مدیریت کلاس) نوشته احد فرامرز قراملكی‏، شامل: موارد اخلاق حرفه ای در مدرسه ,پاورپوینت اخلاق حرفه ای در مدرسه ,خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه ,خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه قراملکی,ppt اخلاق حرفه ای در مدرسه,اخلاق مدیریت کلاس,فصل هفتم, اخلاق مدیریت کلاس, اخلاق حرفه ای در مدرسه می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل هفتم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (اخلاق مدیریت کلاس) نوشته احد فرامرز قراملكی‏، ‏زينب برخورداری ‏‏، ‏فائزه موحدی‏‏ در قالب pptx و در حجم 25 اسلاید:

بخشی از متن: 

بهره وری آموزشی 
نقش معلم فقط یاددادن و انتقال اطلاعات نیست. او نقش رهبری و هدایتگری دانش آموزان را دارد. 
مهم ترین رهیافت های اخلاقی در حساسیت نسبت به بهره وری آموزشی اند. با اشاره به این سه رهیافت، مؤلفه های دوگانه بهره وری یعنی کارایی و اثربخشی را در حرفه تعلیم و تربیت تحلیل می کنیم. رویکرد ما به بهره وری، هم ناظر به اخلاق معلمی و هم ناظر به اخلاق مدرسه (اخلاق سازمانی) است. 
کیفیت آموزشی 
مدیریت کلاس به معنای ساماندهی و هماهنگ کردن دانش آموزان و منابع گوناگون، برای دست یابی به اهداف آموزشی و پرورشی است. عنصر مهم و راهبردی در مدیریت کلاس، کیفیت آموزش در همه فرایندها و شؤون حرفه ای  است. 
کیفیت تنها صفت و چگونگی محصول نیست بلکه به معنای چگونگی همه اموری است که نصیب دانش آموز می شود. فرایند آموزش و ارزشیابی، زمان یادگیری، کمیت و چگونگی آموخته ها و وفاداری به اهداف آموزشی و پرورشی، مؤلفه های کیفیت کار معلمی اند. بهره وری، کیفیت آموزشی را تأمین می کند.