دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب روان شناسی سیاسی (پارادایم ها و نظریه ها در روانشناسی سیاسی) سعید عبدالملکی – 29952

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل دوم کتاب روان شناسی سیاسی (پارادایم ها و نظریه ها در روانشناسی سیاسی) سعید عبدالملکی، شامل: موارد روانشناسی سیاسی,پاورپوینت کتاب روان شناسی سیاسی,کتاب روان شناسی سیاسی,سعید عبدالملکی,خلاصه کتاب روان شناسی سیاسی,پاورپوینت روانشناسی سیاسی سعید عبدالملکی,پاورپوینت روان شناسی سیاسی,pdf روان شناسی سیاسی,پارادایم ها و نظریه ها در روانشناسی سیاس,,, می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل دوم کتاب روان شناسی سیاسی (پارادایم ها و نظریه ها در روانشناسی سیاسی) نوشته سعید عبدالملکی در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید:

بخشی از متن: 
پارادایم 
 روانشناسی سیاسی در چارچوب ۳ پارادایم وضعیت گرا /محیط گرا (براساس رفتارگرایی)، فردگرا / طبع گرا (بر اساس روانکاوی فروید) و کل گرا (براساس نظریه میدانی لوین) می باشد. 
در پارادایم وضعیت گرا، محیط، بازیگر اصلی بوده و فرد همواره تحت تاثیر محیط بیرون است. 
 محیط، متشکل از ۲ قسمت محیطی فیزیکی همچون محله و شهر و کشور و یک فضای روانشناختی بوده که همواره عواطف، احساسات و باورهای فرد تحت لوای آن است.
  رویکردهای فردگرا، بر این باورند که ژن فرد، کروموزوم ها و نظام شناختی وی در شکل گیری رفتارهای وی نقش دارند. به اعتقاد اینان، وراثت و ژنتیک، بخش مهمی از رویکرد دوستانه یا خصمانه فرد در قبال زندگی و جهان اطراف را شکل می دهد.