دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب طراحی برنامه درسی (تحلیل تکلیف و زنجیره ای کردن آن) نوشته آنابل نلسون – 29948

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل چهارم کتاب طراحی برنامه درسی (تحلیل تکلیف و زنجیره ای کردن آن) نوشته آنابل نلسون، شامل: موارد کتاب طراحی برنامه درسی, آنابل نلسون , یوسف رضاپور ,پاورپوینت کتاب طراحی برنامه درسی,خلاصه کتاب طراحی برنامه درسی,ppt کتاب طراحی برنامه درسی,نکات کتاب طراحی برنامه درسی,پاورپوینت کتاب طراحی برنامه درسی نوشته آنابل نلسون می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل چهارم کتاب طراحی برنامه درسی (تحلیل تکلیف و زنجیره ای کردن آن) نوشته آنابل نلسون ترجمه یوسف رضاپور در قالب pptx و در حجم 15 سلاید:

بخشی از متن:
پس از تدوین هدفها و تعیین عنصر اصلی هر هدف گام بعدی در طراحی برنامه درسی فرایندی است که تحلیل تکلیف نامیده می شود. تحلیل تقلید از طریق بررسی رفتار و افکار دانش آموز برای رسیدن به هدف صورت می پذیرد. تحلیل تغلیف همچنین مهارت های پیش نیازی را که یادگیرنده باید داشته باشد و یا بفهمد تا بتواند از آن طریق مفهوم جدید را یاد بگیرد نیز مشخص می‌کند. تحلیل تغییر را به چند طریق می توان انجام داد. یک روش تجسم دانش‌آموزی است که هدف آموزشی را به نحوی عالی انجام میدهد. همین که تجسم تکلیف صورت گرفت تحلیل نگر تکلیف مراحلی را که دانش آموز باید پشت سر بگذارد می نویسد.
برای تکالیفی که ماهیتا ذهنی تر هستند تحلیلگر نباید به مشاهده یا تجسم دانش آموز به هنگام انجام تکلیف بسنده کند زیرا بسیاری از مراحل مورد نظر در ذهن اتفاق می‌افتد و تمامی آنها لزوماً در یک ترتیب خطی به وقوع نمی پیوندند.