دریافت پاورپوینت فصل نهم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (استخدام و گزینش کارکنان) نوشته تونی بوش، دیوید میدلوود – 29924

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل نهم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (استخدام و گزینش کارکنان) نوشته تونی بوش، دیوید میدلوود، شامل: موارد کتاب رهبری و مدیریت آموزشی,تونی بوش,دیوید میدلوود,محمدرضا آهنچیان,منصوره عتیقی,خلاصه رهبری و مدیریت آموزشی,پاورپوینت رهبری آموزشی,پاورپوینت کتاب مدیریت آموزشی,ppt رهبری و مدیریت آموزشی ,pdf رهبری و مدیریت آموزشی,فصل نهم می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل نهم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (استخدام و گزینش کارکنان) نوشته تونی بوش، دیوید میدلوود ترجمه:محمدرضا آهنچیان-منصوره عتیقی در قالب pptx و در حجم 13 اسلاید:

بخشی از متن:

نیروی انسانی مهمترین منبع در مدرسه و داشتن کارکنان مطلوب مهترین خواسته است .
در واقع اغلب مدیران نقش عادی دارند و امور روزانه را اداره و کارکنان  را سپرستی و گهگاهی به عزل و نصب کارکنان دست می زنند .