دریافت پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (ارزیابی و بازنگری عملکرد) نوشته تونی بوش، دیوید – 29919

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (ارزیابی و بازنگری عملکرد) نوشته تونی بوش، دیوید، شامل: موارد کتاب رهبری و مدیریت آموزشی,تونی بوش,دیوید میدلوود,محمدرضا آهنچیان,منصوره عتیقی,خلاصه رهبری و مدیریت آموزشی,پاورپوینت رهبری آموزشی,پاورپوینت کتاب مدیریت آموزشی,ppt رهبری و مدیریت آموزشی ,pdf رهبری و مدیریت آموزشی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (ارزیابی و بازنگری عملکرد) نوشته تونی بوش، دیوید میدلوود ترجمه:محمدرضا آهنچیان-منصوره عتیقی در قالب pptx و در حجم 48 اسلاید:

بخشی از متن:

عملکرد آموزشی مؤسسات، معلمان و یادگیرندگان در بسیاری از کشورها، بیش از پیش اهمیت یافته است؛ چراکه این کشورها پی برده اند که رونق اقتصادی به کیفیت نیروی کار آموزش دیده و ماهر بسیار وابسته است.
 براون و لودر می گویند که «اهمیت روزافزون آموزش در اقتصاد جهانی موجب شده که ملتها ثروت ملی را برحسب کیفیت منابع انسانی موجود در میان جمعیت تعریف کنند». 
اهداف مدیریت عملکرد پیشینه 
خاستگاه مدیریت عملکرد کارکنان و نیاز متعاقب به ارزیابی این عملکرد در تجارت و صنعت بوده است. 
مک گریگور (۱۹۵۷) بود که ارزشیابی عملکرد را با مدیریت بر مبنای هدف مرتبط ساخت که شامل تعیین اهداف خاص و بازنگری دورهای تحقق آنهاست. ارزیابی دورهای تدریس به صورت رسمی در ایالات متحد امریکا طی دهه ۱۹۷۰ به خوبی جاافتاده بود.
وود و پوهلند ( ۱۷۸:۱۹۸۳ ) نشان دادند که «نتایج حاصل از این ارزشیابی های منظم تدریس در فراهم کردن مبنای تصمیم گیری اداری سازمانی در حوزه های کارگزینی و ترمیمی … مناسب است و نه در ارزیابی تلاش های انجام شده برای بهبود عملکرد تدریس»