دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب تجزیه و تحلیل سیستم‌ ها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی (طبقه بندی سیستم ها) – 29891

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل پنجم کتاب تجزیه و تحلیل سیستم‌ ها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی (طبقه بندی سیستم ها)، شامل: موارد پاورپوینت فصل پنجم ,کتاب تجزیه و تحلیل سیستم‌ ها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی ,طبقه بندی سیستم ها, فرج‌الله رهنورد, احمد فتح‌اللهی ,تجزیه و تحلیل سیستم‌ ها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی ,تجزیه و تحلیل سیستم‌ ها ,خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم‌ ه,,, می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل پنجم کتاب تجزیه و تحلیل سیستم‌ ها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی (طبقه بندی سیستم ها) نوشته فرج‌الله رهنورد، احمد فتح‌اللهی در قالب pptx و در حجم 18 اسلاید: 

بخشی از متن: 
شیوه های تفکر را به دو گروه تقسیم می کنند : 
 کل گرایی : این شیوه تا رنسانس روش غالب تفکر بود. این دوره را دوران حاکمیت فلسفه ها و وجود مراجع می شناسند. در این دوران به زنجیره علت ها اعتقاد داشتند، اما با حذف علت های حد میانه، خیلی سریع به خدا می رسیدند. انسان همه ی رویداد هایی را که از شناخت آن عاجز بود به خدا نسبت می داد. یک اشکال عمده ی کل گرایی این بود که رشد نداشت. 
جزء گرایی : تفکر جزء گرا ریشه در فلاسفه یونان باستان دارد. تفکر جزء گرا هر پدیده ای را ابتدا به اجزا کوچکتر تقسیم می کند تا با مطالعه رفتار هر یک از اجزا، به رفتار پدیده اصلی دست یابد. به بیان دیگر، رفتار پدیده اصلی را حاصل جمع رفتار اجزا ان میداند.