دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان شناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت (تشخیص و طبقه بندی اختلالات – 31533

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان شناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت (تشخیص و طبقه بندی اختلالات، شامل: موارد روانشناسی بالینی فیرس,کتاب روانشناسی بالینی فیرس , مهرداد فیروزبخت , تیموتی جی, ترال, میچل جی, پرینستین,خلاصه روانشناسی بالینی فیرس,پاورپوینت فصل پنجم ,,تشخیص , طبقه بندی اختلالات روانی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان شناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت (تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی) در قالب pptx و در حجم 45 اسلاید: 


بخشی از متن:
رفتار نابهنجار چیست؟ تعریف رفتار بهنجار و نابهنجار دشوار است.
دلایل دشوار بودن تعریف رفتار نابهنجار: 
1- رفتارهای نابهنجار ویژگی مشترک مشخصی ندارند و هیچ ملاکی به تنهایی برای مشخص کردن نابهنجاری کافی نیست. 
2- مرز مشخصی بین رفتار بهنجار و نابهنجار وجود ندارد.
در علم پزشکی و با استفاده از ابزارهای دقیق و فنون پیشرفته، تمایز بین بهنجار و نابهنجار در بیمارهای زیست شناختی خیلی راحت است اما در مورد بیماری های روانی اینگونه نیست.
رفتارهای غیرعادی ممکن است ذهنی باشد یا عینی، شدید باشد یا خفیف، اختلال در فعالیتهای شناختی باشد یا کنشهای عاطفی و یا نا به هنجاری هایی را در حوزه های ادراکی، انگیزشی، حسی و حرکتی، کلامی، روابط بین فردی و اجتماعی شامل شود.
بهنجاری و نابهنجاری در مورد مسائل روانی به آسانی از یکدیگر قابل تمیز نیستند. یکی از دلایل اصلی مشکل بودن تمایز بهنجاری از نابهنجاری در روانشناسی، نداشتن مدل آرمانی یا مدل طبیعی برای مقایسه است.