دریافت پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (مهندسی مجدد در سازمان های آموزش) نوشته محمد حسین صیف – 29888

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (مهندسی مجدد در سازمان های آموزش) نوشته محمد حسین صیف، شامل: موارد پاورپوینت,کتاب مدیریت فرآیند آموزش ,کتاب مدیریت فرایند آموزش محمدرضا سرمدی,خلاصه کتاب مدیریت فرایند آموزش,پاورپوینت کتاب مدیریت فرآیند آموزش,خلاصه کتاب مدیریت فرآیند آموزش می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (مهندسی مجدد در سازمان های آموزش) نوشته محمد حسین صیف و محمد رضا سرمدی در قالب pptx و در حجم 11 اسلاید: 

بخشی از متن:  
مهندسی مجدد:
مهندسی مجدد را به اختصار میتوان چنین تعریف کرد:همه چیز را از نوع آغاز کردن.
مهندسی مجدد به معنای ترک روش های دیرپا و کهنه و دستیابی به روش های تازه ای است که به منظور تولید وعرضه خدمات و انتقال ارزش به مشتری لازم اند.
مهندسی مجدد به معنای کنار گذاشتن بخش عظیمی از دانش و یافته های صدسال اخیر مدیریت و شکستن فرضیات وقواعد قبول شده ی سازمان است.
بنابراین،مهندسی مجدد در سازمان ها به اقداماتی گفته می شود که سازمان ها جهت تغییر سیستم پردازش سازمانی وکنترل درونی خود انجام میدهند تا به ساختار افقی مبتنی بر گروه تبدیل شوند که در آن همه ی پردازش ها برای جلب رضایت مشتریان صورت میگیرد.