دریافت تحقیق مهندسي كيفيت راهي به سوي بهبود فرآيندها – 22072

عناوین کلیدی فایل تحقیق مهندسي كيفيت راهي به سوي بهبود فرآيندها، شامل: موارد تحقیق, مهندسي, كيفيت, راهي, به, سوي, بهبود, فرآيندها می باشد:

توضیحات:

مهندسي كيفيت راهي به سوي بهبود فرآيندها
مهندسي كيفيت دانش نوظهوري در ايران است كه از تولد آن در كانونهاي پيشرفته صنعتي جهان بيش از نيم قرن مي گذرد .
اين دانش كه بر اساس نيازهاي ضروري صنايع بزرگ و كوچك جهان براي تطبيق با استانداردهاي به وجود آمده آثار ملموس و وسيعي از خود بر جاي گذاشته است ، بطوري كه هم اكنون دانش مهندسي كيفيت ابزاري است كه از يك سو كيفيت محصولات توليد شده را ارتقا مي دهد و از ديگر سو هزينه هاي غير ضروري و اتلاف منابع را بخوبي شناسائي كرده و مديران را متوجه فرصتها و راههائي مي سازد كه طي آن ميزان بهره وري سرمايه و نيروي انساني به حداكثر خود مي رسد .

تاسيس مهندسي كيفيت در ايران خودرو :
عمر كوتاه دانش مهندسي كيفيت و آثار مثبت آن در شناسائي روشهاي كه كارائي و بهره وري منابع و سرمايه را به حداكثر مي رساند ، موجب شده است كه شركت ايران خودرو از دو سال گذشته ، براي نخستين بار در سطح كشور اقدام به راه اندازي واحد مهندسي كيفيت كند . تاسيس و ايجاد اين واحد در شركت ايران خودرو با دو انگيزه صورت گرفته است .
نخست بهره گيري از تجربيات پروژه طراحي و ساخت محصول سمند و جمع بندي نتايج اين تجربيات در پروژه هاي بعدي ، انگيزه دوم پشتيباني فني در حوزه توليد و كيفيت به منظور طراحي و استقرار سيستمهاي پيشگيرانه وقوع ايراد در محصول و فرايند .