دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی – دانشگاهی (یادگیری سازمانی در آموزش عال – 29886

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل سوم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی – دانشگاهی (یادگیری سازمانی در آموزش عال، شامل: موارد پاورپوینت فصل سوم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی , دانشگاهی,حمید ملکی,کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی , دانشگاهی,رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی,خلاصه رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل سوم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی – دانشگاهی (یادگیری سازمانی در آموزش عالی) نوشته حمید ملکی، ثنا صفری در قالب pptx و در حجم 11 اسلاید:

بخشی از متن: 
ابعاد یادگیری سازمانی  
یادگیری ازسه بعد : الف_انواع یادگیری ، ب_سطوح یادگیری  ج_مهارت های یادگیری  مورد توجه قرار می گیرد.
انواع یادگیری 
1_یادگیری سطح پایین و سطح بالا :یادگیری سطح پایین در داخل یک ساختار سازمانی و یا مجموعه ای از قواعد اتفاق می افتد.یادگیری سطح پایین منجربه توسعه روابط پایه ای میان رفتار و نتایج  می شود ،اما این امر اغلب در دوره کوتاهی اتفاق می افتد و تنها بخشی از آنچه سازمان انجام می دهد را تحت تأثیر قرار می دهد.
از سوی دیگر ،هدف یادگیری سطح بالا تنظیم قواعد و هنجارهای کلی به جای انجام فعالیت ها و رفتار های خاص می باشد.روابطی که در نتیجه یادگیری سطح بالا ایجاد می شوند ،اثرات بلند مدتی بر روی سازمان به عنوان یک کل دارند.