دریافت مقاله بیماریهای شایع و اعمال جراحی در چشم پزشکی – 22002

عناوین کلیدی فایل مقاله بیماریهای شایع و اعمال جراحی در چشم پزشکی، شامل: موارد مقاله بیماریهای شایع و اعمال جراحی در چشم پزشکی,بیماریهای شایع و اعمال جراحی در چشم پزشکی:,استرابیسم یا لوچی,آمبلیوپی یا تنبلی چشم,کراتوکونوس یا قوز قرنیه,کراتوپلاستی یا پیوند قرنیه,دکولمان یا کندگی شبکیه می باشد:

توضیحات:

بیماریهای شایع و اعمال جراحی در چشم پزشکی:
استرابیسم یا لوچی
آمبلیوپی یا تنبلی چشم
کراتوکونوس یا قوز قرنیه
کراتوپلاستی یا پیوند قرنیه
دکولمان یا کندگی شبکیه

استرابيسم چيست ؟

• علت استرابيسم چيست ؟
• علائم و عوارض استرابيسم چيست ؟
• آيا انحرافات چشم مي تواند طبيعي باشد؟
• لوچي كاذب چيست ؟
• درمان استرابيسم چيست ؟
• لوچي در كودكان بزرگتر يا بالغين

استرابيسم يا لوچي
لوچي اصطلاح فرانسوي انحراف چشم است كه در انگليسي به آن استرابيسم مي گويند و براي تعريف چشمهايي به كار مي رود كه در يك راستا نمي توانند متمركز شوند . لوچي ممكن است در يك چشم يا هر دو چشم به طور متناوب وجود داشته باشد همچنين ممكن است هميشه يا فقط گاهي ظاهر شود.
علت استرابيسم چيست ؟

عوامل متعددي در ايجاد انحراف چشم نقش دارند :اختلال عضلات چشم ، اختلال بينائي به خصوص يك طرفه ، اختلالات قشر مغز و عوامل خانوادگي از آن جمله اند . بيماري و تب مي تواند باعث آشكار شدن لوچي شود .

لوچي اغلب از شرايط دوران كودكي است . در بزرگسالان مواردي از غفلت و بي توجهي است كه اكثراً ريشه در دوران كودكي دارند . انحراف چشم در دوران ميانسالي مي تواند از عوارض ثانويه بيماريهاي ساير اجزاي چشم باشد كه با نابينائي كامل يا نسبي همراهند و يا به دنبال سوانح و ضربات مستقيم به عضلات و اعصاب و كاسه چشم باشد .

علائم و عوارض استرابيسم چيست؟
استرابيسم باعث انحراف چشمها مي شود كه اين انحراف مي تواند به سمت داخل ، خارج ، بالا يا پايين باشد .
همچنين مانع از كاركردن توام چشمها مي شود . در ابتدا اختلال بينائي ، دوبيني يا اشتباه در درك عمق تصاوير ايجاد مي شود و در صورت عدم درمان ، چشم كودك تكامل كافي را نيافته ودچار كاهش نابينائي مي شود كه آمبليوپي يا تنبلي چشم گفته مي شود ، لذا پيامد تاخير در درمان لوچي ، تنبلي چشم و در نهايت كاهش شديد بينائي است .