دریافت مقاله ارتباط تست تحمل گلوكز در حاملگي و فشار خون دوران بارداري – 21979

عناوین کلیدی فایل مقاله ارتباط تست تحمل گلوكز در حاملگي و فشار خون دوران بارداري، شامل: موارد مقاله, , ارتباط, تست, تحمل, گلوكز, در, حاملگي, و, فشار, خون, دوران, بارداري می باشد:

توضیحات:

ارتباط تست تحمل گلوكز در حاملگي و فشار خون دوران بارداري

خلاصه

ما ارتباط بين تحمل گلوكز حاملگي و افزايش فشار خون ايجاد شده حاملگي را مورد ارزيابي قرار داديم همچنين ارتباط فشار خون دوران حاملگي و پره اكلامپسي* با تحمل گلوكز حاملگي را مورد مطالعه قرار داديم .
زنان ژاپني باردار تحت يك آزمون تحمل گلوكز بنام GCT*
قرار گرفتندكه اين آزمون در هفته27-24 (ماه ششم ) حاملگي با 50گرم گلوكز خوراكي واندازه گيري قند خون يكساعت بعد از آن انجام شد .درصورتيكه نتايج قندخون در تست اوليه بالاتر
از130 ميلي گرم در دسي ليتر باشد اين تست با 75 گرم گلوكز خوراكي پيگيري ميشود.
ما يك معيار تشخيص در مورد مشكلات زايماني ومشكلات ژنيكولوژي* بكار برديم كه در آن ديابت دوران حاملگي را بر اساس دو يا بيشتر از دو تست تحمل گلوكز مورد تشخيص قرار داديم . تست تحمل قند طبيعي شامل زناني بود كه نتايج قند خون آنها كمتر از 130 ميلي گرم در دسي ليتر ميباشد. يا اينكه تست تحمل گلوكز دوم يا OGGT* نرمال باشد .فشار خون دوران حاملگي بصورت فشار بالاتر از 90/140 ميليمتر جيوه در اولين معاينه مشخص شد . علاوه بر آن اين افراد نبايد پروتئين اوري داشته باشند . پره اكلامپسي با فشار خون دوران حاملگي بعلاوه پروتئين اوري تشخيص داده شد.از 2651بيمار 49 خانم مبتلا به ديابت دوران حاملگي بودند و 139 بيمار تست تحمل گلوكز مختل در حد خفيف داشتند .
60بيمارفشار خون دوران حاملگي را نشان دادند و 58 بيمار مبتلابه پره اكلامپسي بودند. ميزان بروز فشار خون حاملگي در افراد با تست تحمل گلوكز مختل يا ديابت دوران حاملگي برابر با 8/5تا2/8 درصدبودكه اين ميزان بصورت معني داري بالاتر از گروه باتست تحمل گلوكز طبيعي بوده است .(1/4 درصد)
بنابراين : زنان ژاپني با تست تحمل گلوكزمختل يك افزايش خطر براي ايجاد فشار خون حاملگي داشته اند.

پره اكلامپسي:توكسمي مراحل انتهائي حاملگي با هيپر تانسيون پروتئين اوري و ادم مشخص مي شود. Pre eclampsia GCT : تست رقابتي گلوكز Glucos Challang Test ژنيكولوژي :شاخهاي از علم پزشكي به بيماريهاي دستگاه تناسلي زنانه مي پردازد. Gynecology
OGTT: تست تحمل گلوكز خوراكي
Oral Glucos Tolerance Test
1- مقدمه
حاملگي همراه با ديابت وابسته به انسولين احتمال خطر يماريهاي يا اختلالات افزايش فشار خون را افزايش مي دهد.كه شامل افزايش فشار خون حاملگي و همچنين پره اكلامپسي است. كه ارتباط داردبا