دریافت مقاله خانوادة پاراگونيميده پاراگونيموس وسترماني /Paragonimus westermani – 21977

عناوین کلیدی فایل مقاله خانوادة پاراگونيميده پاراگونيموس وسترماني /Paragonimus westermani، شامل: موارد مقاله, خانوادة, پاراگونيميده, پاراگونيموس, وسترماني, ,Paragonimus, westermani می باشد:

توضیحات:

خانوادة پاراگونيميده
پاراگونيموس وسترماني/Paragonimus westermani
كربرت ، 1878 / Kerbert , 1878 و براون 1899 Broun , 1899 /
اسامي مترادف
درسال‌1878 توسط كربرت ديستوماوسترماني / Distoma westermani (Distoma westermanii ) و در سال 1880 توسط كوبولدديستومارينگري / D.ringeri cobbold ناميده شد.
بيماري و اسامي عمومي
پاراگونيميازيس يا پاراگونيموزيس / Paragonimiasis or Paragonimosis
پولموناري ديستوماتوزيس / Pulmonary distomatosis ، عفونت فلوك هاي ريه شرقي.
اسامي محلي
پاـ يارد بي ـ مي ني پود / Pa _ yard bai _mai nai Pod در تايلند .
توزيع جغرافيايي
پاراگونيموس وسترماني به طور گسترده در حوزه ي چكيانگ / Chekiang ، در چين ،‌كره ،‌لائوس ،‌ فيليپين ،‌تايوان و تايلند و در مناطق كوچك تر هند ،‌اندونزي ، ژاپن ،‌مالزي و ويتنام همراه با دو حوزه در روسيه و لهستان توزيع شده است . اگرچه حداقل چهارده گونه ي ديگر كه از انسان ها گزارش شده اند،‌وجوددارد.بيشترين برآوردي كه صورت گرفته ، 21 ميليون نفر در 39 كشور از سراسر دنيا دچار پاراگونيموس وسترماني هستند و 195 ميليون نفر در معرض خطر مي باشند .
موقعيت در ميزبان
كرمهاي بالغ به طورطبيعي دركيست هاي ريوي يافته مي شوند و معمولاً جفت هستند .
مرفولوژي
يك پاراگونيموس زنده فلوك گوشتاو و ستبري به اندازه ي 8ـ4×16ـ8 ميلي متر به رنگ قرمز متمايل به قهوه اي يا تگنومنتي ساده يا همراه با خارهاي دندانه دار مي باشد . بادكش شكمي درست در قسمت پيشين وسط بدن و اندازه ي آن تقريباًبه اندازه ي بادكش دهاني است . بيضه ها تقريباً كنار هم در قسمت خلفي قرار دارند . كيسه ي دفعي بزرگ معمولاً در برش عرضي كرم مشهود است (شكل 18 و Plate4 ) . تخم،‌زرد متمايل به قهوه اي و‌بيضي است و پوسته ي آن ضخيم شده ،‌اندازه ي آن 60ـ50 ×110ـ80 ميكرومتر است و يك دريچه ي نسبتاً پهني دارد به طوري كه خيلي كوچك به نظر مي رسد و زمان دفع از كرم فاقد جنين است (شكل 123) .
نقشه ي 3
نقشه ي 3- توزيع گونه هاي پاراگونيموس و اپيس توركيس فلينئوس
چرخه ي زندگي
تخم ها معمولاً بلعيده شده و از طريق مدفوع منتشر مي شوند ، ولي امكان دارد كه از طريق خلط هم دفع شوند . آنها براي تكامل بيشتر مي بايست به آب برسند . بعد از 3 هفته ميراسيديوم ها داخل آب از تخم خارج مي شوند
( در دماي اپتيوم 27 درجه سانتي گراد)و به حلزون هاي آب شيرين نفوذ مي كنند . اين حلزون ها جنس هاي دريچه داري هستند كه مهمترينشانسمي سولكوسپيرا /Semi sulcospira (سمي سولكوسپيراليبرتينا / S.libertina يك گونه ي ميزبان واسط در چين ، ژاپن ، تايوان و كره است) . گونه هاي مهم ديگر سمي سولكوسپيرا آمورنزيس /S. amurensis،تياراگرانيفرا / Thiara granifera وانكوملانيا نوزوفورا / Oncomelania nosophora مي باشند (به شكل 1 نگ