دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب سیاست گذاری آموزشی (سیاست آموزشی و سرمایه انسانی) نوشته لس بل و هوارد – 29869

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل سوم کتاب سیاست گذاری آموزشی (سیاست آموزشی و سرمایه انسانی) نوشته لس بل و هوارد، شامل: موارد کتاب سیاست گذاری آموزشی, فرآیند, موضوعات و تاثیرگذاری,خلاصه کتاب سیاست گذاری آموزشی,پاورپوینت کتاب سیاست گذاری آموزشی,پاورپوینت سیاست گذاری آموزشی,ppt سیاست گذاری آموزشی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل سوم کتاب سیاست گذاری آموزشی فرآیند، موضوعات و تاثیرگذاری (سیاست آموزشی و سرمایه انسانی) نوشته لس بل و هوارد استیونسون ترجمه فاطمه حمیدی فر، سعید برومندفر، مارل مسعودی در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید:

بخشی از متن:
جهانی سازی اقتصادی تا حدود بسیار زیادی در بسیاری از کشورها تاثیر شگرفی دارد. زیرا هیچ سیستم دیگری وجود ندارد که امکان جایگزینی شکل های دیگر فعالیت و سازمان را فراهم سازد. از سوی دیگر منجر به تمرکز بیشتر بر رشد اقتصادی توسط شرکت های چند ملیتی و کشور ها نیز می شود. در نتیجه، در هر دو بخش خصوصی و دولتی نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد بهره وری و کارایی اقتصادی وجود دارد که بر افراد به عنوان مصرف کننده تاکید دارد. این مورد در تضاد با ساختارهای سنتی مراقبت، اعتماد و عدالت است. همانطور که باتری استدلال می کند، ‏این امر بر بسیاری از سیاست‌های اجتماعی تاثیری مستقیم می گذارد.