دریافت پاورپوینت فصل اول کتاب سیاست گذاری آموزشی (سیاست آموزشی چیست؟) نوشته لس بل و هوارد استیونسون – 29867

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل اول کتاب سیاست گذاری آموزشی (سیاست آموزشی چیست؟) نوشته لس بل و هوارد استیونسون، شامل: موارد کتاب سیاست گذاری آموزشی, فرآیند, موضوعات و تاثیرگذاری,خلاصه کتاب سیاست گذاری آموزشی,پاورپوینت کتاب سیاست گذاری آموزشی,پاورپوینت سیاست گذاری آموزشی,ppt سیاست گذاری آموزشی,فصل اول,سیاست آموزشی چیست می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل اول کتاب سیاست گذاری آموزشی فرآیند، موضوعات و تاثیرگذاری (سیاست آموزشی چیست؟) نوشته لس بل و هوارد استیونسون ترجمه فاطمه حمیدی فر، سعید برومندفر، مارل مسعودی در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید:

بخشی از متن:
در سال های اخیر علاقه به رهبری شروع به رشد کرده و به تبع آن مطالعات مربوط به رهبری آموزشی نیز افزایش یافته است. رهبری آموزشی در چارچوبی سیاستی که با قاطعیت با موقعیت تاریخی و فرهنگی شکل میگیرد اعمال میشود بنابراین مهم است که مطالعات مربوط به رهبری به اندازه کافی این فضای سیاسی گسترده تر را منعکل کند.
ضروری است که مطالعه و تحلیل رهبری مدرسه در بستر اجتماعی تاریخی آن و در بستر اقتصاد اخلاقی، سیاسی آموزش قرار گیرد. ما باید مطالعاتی در مورد رهبری مدرسه داشته باشیم که در موقعیت تاریخی خود واقع شده باشند و با جنبش های گسترده تر سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و عقیدتی در جامعه ارتباط داده شوند (گریس 1995)