دریافت تحقیق اهمیت آموزش و پرورش و اهمیت کارورزی – 21705

عناوین کلیدی فایل تحقیق اهمیت آموزش و پرورش و اهمیت کارورزی، شامل: موارد تحقیق اهمیت آموزش و پرورش و اهمیت کارورزی می باشد:

توضیحات:

تحقیق اهمیت آموزش و پرورش و اهمیت کارورزی
مقدمه:
هدف و اهميت آموزش و پرورش در كشور ما تربيت انسانهايي مؤمن و متعهد، دلسوز و از طرفي تربيت افراد با تجربه و داراي سطح علمي بالاتر مي‌باشد. چرا كه آموزش و پرورش تفكيك ناپذير از هم ديگري مي‌باشد. از آنجا كه آدمي از طريق حد مطلوبي از آموزش و پرورش به حد متعارفي از ذوق سليم قدرت تخيل و تحليل مي‌رسد، همچنين در جامعه همه مسائل و پديده‌ها بلافاصله به مرزهاي تخصص و مهارت نمي‌رسدولي بايد قبل از آن در ستون ذوق سليم و قدرت دريافت انتقادي و تحليلي افراد قرار گرفته پس بر همه دانشجويان علوم تربيتي و برنامه‌ريزي آموزشي ضروري است كه براي شناخت برخي مسائل آموزشي و پرورش خود را بهره‌مند از اين حداقل نمايند. امادر مديريت آموزش و پرورش هم اصول خط مشيهاي بنيادي و هم سياستهاي اجرائي را مورد نظر قرار مي‌دهد . و نبايد انسانها را بعنوان يك ابزار تلقي كرد بلكه بايد يك پل ارتباطي بين دانش‌آموزان و مديران مدارس وجود داشته باشد. مديران بايد سعي و تلاش خود را براي بهتر عرضه كردن اطلاعات و انتقال معلومات به دانش آموزان را در نظر داشته باشند. تا بتوانند در امر آموزش و پرورش پيشرفتهاي چشمگيري داشته باشند. امروزه متفكران تعليم و تربيت و متخصصان در اين رشته بايد مقدمات حركت و هدايت آدمي ر ادر صراط مستقسم پرستش پروردگار فراهم آورد و او را به مرحله كمال انساني تسهيل نمايد از سوي ديگر افراد را با آخرين اساس آموزش و پرورش آماده كردن انسان براي آموزش عمومي. آموزش تربيتي و مهارتهاي ملي كه در مجموعه اهداف تربيتي و آموزشي را تشكيل مي‌دهند. در اين مباحث نيز نبايد نقش معلم را ناديده گرفت چرا كه كوششهاي معلم در شكل دادن شخصيت كودك و نوجوان و انتقال دادن دانش و مهارت به اين نسل سازنده مي‌باشد. معلم از يكسو سوق دادن فعاليتهاي اجرايي تربيتي به دانش آموزان و مشاركت فعال و خود انگيخته آنان در انجام برنامه‌هاي تربيتي از سوي ديگر، جايگاه ستادهاي تربيتي را بگونه‌اي تحكم بخشيده است كه تمامي پيكره فضاي آموزشي و تربيتي از سطح معلمين تا دانش آموزان را در بر گرفته است. پس در پايان بايد تلاش و كوششهاي دلسوزانه و خستگي ناپذير كليه افراد بخصوص معلمين و مجريان ستادهاي تربيتي كه در امر آموزش و پرورش دادن افراد نقش بسزائي دارند كمال تقدير و تشكر را بعمل آورد.

فصل اول

آموزش تئوري
كاروزي (1)

تعاريف كارورزي:
1- تدابيري است كه براي اصول و اطمينان از جريان آمادگي در دوره انتقالي از نظري به عملي
2- مجموعه فعاليتهاي كه دانشجويان در رابطه با رشته تخصصي خود براي اخذ مهارتهاي لازم زير نظر مدرسان مربوطه در مدت زماني خاص جهت آمادگي براي گروه و حرفه‌اي معينانجام مي‌دهد.
3- كاربرد عملي اصول و تئوريهاي تعليم و تربيت در جريان آموزش به منظور كسب مهارتهاي عملي و اخذ كفايت و شايستگي.
هدف درس كارورزي:
آشنا ساختن دانشجويان به وظايف و عملكرد مديران در مقاطع مختلف تحصيلي
سر فصل دروس: 1- كارورزي در مدارس ابتدائي 2- مدارس راهنمائي
در رابطه با برنامه كار روزانه مدير آموزشگاه، ارتباط برنامه روزانه با واحد افراد است، اطلاعات مورد استفاده در ارتباط با امور دانش آموزان، نحوه بدست آوردن اين اطلاعات.
تبصره: كارورزها بر حسب زمان تعيين مي‌شوند و دانشجو موظف است كه گزارش خود را ار واحدهايي كه در آن به كاروري در اختيار استاد مربوطه قرار دهد.
هدفهاي كارورزي
1- ايجاد فرصتهاي جهت مشاهده رفتار مطلوب مديريت در مدرسه و شركت مؤثر فعال دانشجودر اين امر.
2- آماده ساختن دانشجويان براي پذيرش انتقادهاي سازنده از سوي مسؤلين اجراي برنامه
3- ايجاد حسن خود رهبري در دانشجويان و تجهيز آنان به اعتماد به نفس.
4- بوجود آوردن موقعيتها براي خود سنجي و تلاش براي از ميان برداشتنن ضعفها
5- ايجاد فرصت به منظور درك و تشخيص تفاوتهاي فردي دانش‌آموزان به هنگام اموزش در كلاس و محيط مدرسه.
6- اشنا ساختن با محيط مدرسه و مشكلات آن و ايجاد رفتار مطلوب و انساني ميان دانشجو و محيط آموزشي
7- هدف عمده از كارورزي مديربت عبارت است از كم كردن فاصله بين دروس نظري كه دانشجو در دانشكده مي‌گذارند با دنياي واقعي مديريت در آ. پ است.
فعاليتهايي كه دانشجو بايد در خلال اين دوره بداند.
الف- فعاليتهايي كه عمدتاَ در اداره آموزش و پرورش است كه شامل آشنايي با دواير كارگزيني، حسابداري، آموزشها، امتحانات مي‌باشد.
ب- فعاليتهايي كه عمدتاَ در مدرسه انجام مي‌شود: اطلاعاتي كه هر مدير آموزش لازم است آنرا بداند.
1- اطلاعات فني: هر محيط لازم است كه با توجه به حوزه همكاري دبيران در اين امر و شيوه كنترل كلاس و مدرسه، طرز تهيه سؤال چه تشريحي و چه تستي و چگونگي ارزيابي و سنجش از نمرات دانش آموزان و غيره اطلاعات كافي داشته باشد.