دریافت پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997) – 21699

عناوین کلیدی فایل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997)، شامل: موارد برسو,فرسودگی تحصیلی,افت تحصیلی,پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران, 1997),پرسشنامه فرسودگی تحصیلی پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی فرسودگی تحصیلی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران می باشد:

توضیحات:

دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی (برسو وهمکاران، 1997)، در قالب word  و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده

توضیح :
این پرسشنامه در سال 1997 توسط برسو و همکاران ساخته شد. پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی، بی­ علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را می ­سنجد. پرسشنامه مذکور 15 ماده دارد که با روش درجه ­بندی لیکرتی 5 درجه­ ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم توسط آزمودنی ­ها درجه ­بندی شده است.

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها  :                        15

تعداد مولفه :                           3 مولفه (خستگی تحصیلی، بی­ علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی)

روایی و پایایی :                       دارد

نحوه نمره گذاری :                   دارد

منبع :                                     دارد

نوع فایل :                               word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                        3