دریافت پاورپوینت کاربرد آهک درمصالح و ساختمان سازی (23 اسلاید) – 21698

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت کاربرد آهک درمصالح و ساختمان سازی (23 اسلاید)، شامل: موارد آهک, ساختمان ,کاربرد,کانال, راه و ساختمان,پاورپوینت کاربرد آهک درمصالح و ساختمان سازی (23 اسلاید),استفاده از آهك در آسفالت می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت کاربرد آهک درمصالح و ساختمان سازی (23 اسلاید)
این فایل بصورت pptx آماده و قابل ارایه است.

سنگ آهك بدون شك يكي از قديمي ترين موادي است كه از زمانهاي دور مورداستفاده واقع شده است . دودمانهاي چادرنشين كه در جستجوي چراگاه به مناطق سردسيرو گرمسير مي رفتند با سنگ و گل اجاق مي ساختتند و در آن آتش م ي افروختند . تمام ياقسمتي از سنگهاي آهكي كه در ساختن اجاق به مصرف مي رسيد ، مي پخته و به آهك زنده تبديل شده است . آهك زنده پس از بارندگي شكفته شده و به شير آهك تبديل مي گشته وشير آهك هنگام گرفتن جسمهاي پيرامون خود را بهمديگر چسبانيده است .
مزاياي استفاده از آهك
كاهش نفوذ پذيري ملاتها و اندودها در مقابل آب ، كاهش جمع شدگي ناشي از خشك شدن  ملات و ثابت ماندن حجم آن پس از گرفتن و سخت شدن از محاسن افزودن آهك به ملاتهاي سيماني است.

كاربرد آهك :
١- استفاده از آهك در آسفالت
٢- تثبيت بستر كانال و پايدار نمودن زمين بستر راه
٣- كاربرد آهك در ساختما نسازي
٤- كاربرد آهك در صنعت ساخت (تهيه سيمان – تهيه آجر ماسه آهكي – صنعت
شيشه سازي– تهيه ايتونگ – فولاد و … )
٥- جلوگيري از حمله ريشه درختان مختلف به لاينينگ كانال و تخريب آن
٦- استفاده از شفته آهكي جايگزين خاكريز پشت ساز هها و …
٧- پر كردن درز و دوختن لاي ههاي خاك ، زمانيكه خاكبرداري سازه بصورت قائم انجام شود
٨- كاربرد آهك در صنعت آب
٩- استفاده از آهك جهت تهيه قند از نيشكر

طرز تهيه آهك
از ديدگاه كلي به ٣ صورت مي توان آهك را به عمل آورد .
الف – روش سنتي
ب – روش صنعتي (ماشيني)
ج – تهيه آهك از ماسه بادي
.
.
.
.
.