دریافت پاورپوینت الفبای اعتیاد در خانواده و اجتماع وعلل آن (114 اسلاید) – 21692

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت الفبای اعتیاد در خانواده و اجتماع وعلل آن (114 اسلاید)، شامل: موارد اعتیاد در خانواده و اجتماع,معتاد,اعتیاد,گرد,شیشه, اکستاسی, اعتیاد فرزندان,انواع مواد مخدر,تریاک,قرصهای روان گردان می باشد:

توضیحات:

•اعتياد يعني خوگرفتن و وابسته شدن جسمي‌، رواني و عصبي فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يابسيار مشكل است.
• اعتياد يعني مصرف نابجا و مكرر مواد مخدر كه موجب وابستگي به آنها مي‌شود. اين وابستگي بدني و رواني است، ترك مصرف مواد افيوني مشكلات و محروميت هاي بدني و رواني را در پي خواهد داشت .
•اعتياد عبارتست از وابستگي به عوامل يا موادي‌ كه تكرار مصرف آنها با كم و
كيف مشخص و درمان معين از ديدگاه معتاد ضروري مي‌نمايد.

•اعتياد يك بيماري رواني، اجتماعي، اقتصادي است كه بر اثر فعل و انفعال تدريجي بين بدن انسان و مواد شيميائي تحت تأثير يك سلسله شرايط و اوضاع و احوال خاص رواني، اقتصادي، اجتماعي و سنتي به وجود مي‌آيد.

معتاد فردیست که به رفتار و یا مصرف ماده ای خاص وابستگی دارد به نحوی که

در صورت عدم انجام آن کار و یا مصرف آن ماده دچار علائم محرومیت شود

متاسفانه کلمه معتاد در کشور ما چنان بار منفی پیدا کرده که در صورت ابتلا فرد به آن ، بجای بسیج

امکانات جامعه و خانواده برای درمان فرد معتاد ، در اولین اقدام خانواده و سپس جامعه در جهت

طرد فرد اقدام میکنند و این مسئله باعث پیچیده تر شدن مشکل و گسترش آن خواهد شد

به عنوان مثال وقتیکه همسر فرد پی به معتاد شدن وی میبرد در اولین برخورد و با توجه به تبلیغات

انجام شده وی را ا… اجتماع و فردی دزد و … میپندارد و تصمیم به جدائی میگیرد و اگر تا قبل از

آن مشکل وجود فردی معتاد بود ، اکنون فرزندان و زنی بی سرپرست و مردی شکست خورده و بی

انگیزه باقی می ماند که همگی مستعد انواع آسیبهای اجتماعی و از جمله اعتیاد هستند