دریافت پاورپوینت ژنوگرام – پژوهش درباره ی خانواده و فرآیند خانواده (14 اسلاید) – 21651

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت ژنوگرام – پژوهش درباره ی خانواده و فرآیند خانواده (14 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت پژوهش درباره ی خانواده و فرآیند خانواده (14 اسلاید),پاورپوینت ژنوگرام , پژوهش درباره ی خانواده و فرآیند خانواده می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت ژنوگرام – پژوهش درباره ی خانواده و فرآیند خانواده (14 اسلاید)
تحقیق درباره ی خانواده با استفاده از ژنوگرام ممکن است متضمن بررسی مفروضه های اصلی درباره ی جریان های خانوادگی باشد که طرز استفاده متخصصان از ژنوگرام را هدایت می کند.بسیاری از این مفروضه ها بر نظریه ی سیستم های خانوادگی بوین استوارند وکاملا آزمون پذیرند.در دفاع از این گونه پژوهش ها.ما از مقوله های اصول تفسیری به عنوان چارچوبی برای پیشنهاد تنها تعداد اندکی از سوال های قابل تحقیق احتمالی زیادی استفاده می کنیم.این اطلاعات را می توان از طریق خانواده های گوناگون ودر بافت زمینه ی بالینی که ژنوگرام به صورت معمول استفاده می شوند.جمع آوری کرد.

ساخت خانواده:آیا نشانه های مرضی دربرخی از ساخت های خانوادگی بیشتر از انواع دیگر دیده می شود؟آیا جایگاه فرزندان انگیزش پیشرفت،مسولیت پذیری ،یا نشانه شناسی مرضی مرتبط است؟آیا زوج هایی که دارای جایگاه های خواهر وبرادری مکمل (فرزندان وفرزند آخر)هستند بیشتر از زوج هایی که دارای جایگاه های خواهر وبرادری نامکمل هستند (هردو فرزند اول یا هردوفرزند آخر)همساز هستند؟ تناسب چرخه ی زندگی:آیا خانوده ها احتمال دارند در نقاطی از دوره های انتقالی چرخه ی زندگی دچار نشانه مرضی شوند؟آیا وقتی انتقال های چرخه ی زندگی به طور نابهنگام دچار تاخیر یا تعجیل می شوند،درسیستم نا بسامانی وجود دارد؟آیا زوج هایی که زود هنگام یا دیر هنگام ازدواج می کنند یا زوج هایی که در چرخه ی زندگیشان بر نقاط مختلفی قرار دارند،دارای انواع خاصی از مشکلات هستند؟

تکرار الگوها در طی نسل ها :چه نشانه های مرضی ومشکلاتی ،وچه راه حل هایی احتمال دارد از نسلی به نسل بعدی منتقل شود؟الگوهای تکرار شونده جایگزین گریز عاطفی یا آمیختگی به عملکرد پایین یا بالا چه قدر شایع هستند؟آیا سطوح «پختگی»یا تمایز یافتگی را می توان از یک نسل به نسل دیگری رد گیری کرد؟ وقایع زندگی وعملکرد خانوادگی:آیا وقایع خانوادگی حساس یا روان خراش حول تارخ های معینی با فراوانی بیشتر از آنچه به طور اتفاقی انتظار می رود،روی می دهد؟آیا بخت واقبال بیشتری برای نشانه شناسی مرضی ویا «عزیزبودن»در مورد بچه هایی که حول وقایع گرهگاهی در خانواده ها متولد می شوند،وجود دارد؟مرگ ومیر های نهایی بر روی سایرهای اعضای خانواده چه تاثیری دارند؟