دریافت پاورپوینت روش مبتنی برتعیین ارزش از نظر ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری (27 اسلاید) – 20647

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت روش مبتنی برتعیین ارزش از نظر ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری (27 اسلاید)، شامل: موارد تصمیم گیری, اطلاعات سودمند,,چرا برای ما مهم است که بازار کارا باشد,آیا بازارهای اوراق بهادار کارا هستند,بازارهای کارا و مدیریت مالی رفتاری,تئوری سودا گری,آیا بتا مرده است؟,راه نجات بتا,نوسان بیش از حد بازار سهام,حبابهای بازار سهام,نابسامان می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت روش مبتنی برتعیین ارزش از نظر ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری در حجم 27 اسلاید و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

پیشگفتار
در رویکرد اندازه‌گیری برای مفید بودن تصمیم‌گیری:
در تهیه صورتهای مالی بیشتر از ارزش جاری اقلام استفاده میشود.
رویکردی است که حسابداران این مسئولیت را می‌پذیرند که ارزش‌های جاری را در صورتهای مالی اعمال کنند به شرط این که این عمل با قابلیت اتکای منطقی  انجام شود  و همچنین شناسایی افزایش تعهدات برای کمک به سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی ارزش و عملکرد شرکت.
هدف این رویکرد قادر ساختن سرمایه‌گذار برای پیش‌بینی بهتر به وسیله یک سیستم اطلاعاتی آگاه‌کننده‌تر است.

فهرست
چارت سازمانی
پیشگفتار
چرا برای ما مهم است که بازار کارا باشد
آیا بازارهای اوراق بهادار کارا هستند
بازارهای کارا و مدیریت مالی رفتاری
تئوری سودا گری
آیا بتا مرده است؟
راه نجات بتا
نوسان بیش از حد بازار سهام
حبابهای بازار سهام
نابسامانی بازار کارای اوراق بهادار
آهنگ کند تغییرات پس ازاعلام سود خالص
کارایی بازار و نسبتهای مالی
واکنش بازار در برابر تعهدات
بحث در باره نابسامانی های بازار کارای اوراق بهادار
مفهوم ناکارایی بازار اوراق بهادار از دیدگاه ارائه گزارش مالی
میزان اثرگذاری اطلاعات موجود در صورت‌های مالی
تئوری مازاد خالص(سود باقی مانده) اولسان
رابطه ارزش بازارفلتام و اولسان:
تداوم سود خالص
الگوی ارزش فعلی در شرایط نامطمئن و تداوم سود خالص
محاسبه ارزش شرکت
تحقیقات تجربی در حدود الگوی مازاد خالص
مسئولیت قانونی حسابرسی