دریافت تحقیق تاثیر تورم بر توسعه اقتصاد – 20497

عناوین کلیدی فایل تحقیق تاثیر تورم بر توسعه اقتصاد، شامل: موارد تورم,اقتصاد,تحقیق تاثیر تورم بر توسعه اقتصاد,علل تورم در ایران ,عوامل بروز تورم در ایران ,هفت چالش تورم در ایران ,تعدیل اقتصادی, تورم و توازن اقتصادی می باشد:

توضیحات:

تحقیق تاثیر تورم بر اقتصاد 81 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست به شرح زیر:

قسمتی از متن:
مقدمه
کلمه تورم برای اولین بار در قرن نوزدهم به کار رفت. این کلمه در آن زمان به معنی انتشار بیش از حد اسکناس برای تامین هزینه های جنگ استعمال می شد. در گذشته به دلیل استفاده از سیستم استاندارد طلا در معاملات روزمره، قیمت اجناس نسبتا ثابت بود. اما در اوایل قرن نوزدهم، با کنار رفتن طلا در معاملات اقتصادی و جایگزین شدن سکه و اسکناس، تورم هم پای به عرصه اقتصاد گذاشت

فهرست مطالب:

چکیده 1

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه ای بر تورم
مقدمه 3
تورم چیست 4
شیپور تورم 7
اندازه گیری تورم 16
آثار تورم 17
تورم و مصرف کننده 18
فصل دوم: تورم و انواع آن
مقدمه 22
انواع تورم 23
تورم قابل پیش بینی 23
تورم غیرمنتظره 24
تورم عادی
تورم پنهانی 25
تورم تقاضایی 26
تورم هزینه ای 26
تورم وارداتی 27
تورم جهنده 28
تورم رکودی 29
بی رحم ترین چهره تورم 30
تورم شتابان 34
تورم فشار سود 35
تورم فشار تقاضا 35
تورم انتقال تقاضا 36
تورم فشار قیمت 36
تورم فشار دستمزد 36
راههای مبارزه با تورم چیست 37
آیا تورم همیشه مضر است 37
رابطه تورم و توسعه چیست 37
پیامدهای تورم 38
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد 39
فصل سوم:تاثیر تورم بر متغیرهای اقتصادی
تعریف رشد و توسعه اقتصادی 43
ریشه های تورم 44
تورم از دیدگاه تقاضا 44
تورم از دیدگاه عرضه 45
انتظارات تورمی 46
تورم از دیدگاه ساختاری 46
پس انداز و تورم 46
نرخ ارز و تورم 47
نرخ سود تسهیلات و تورم 47
تاثیر تورم بر امنیت اقتصادی 49
تورم به مثابه نهاد 50
تاثیر بر متغیرهای اقتصاد 53
مفهوم فقر 54
رابطه بین تورم تورم و فقر 54
فصل چهارم: تورم در اقتصاد ایران
تورم در ایران 58
علل تورم در ایران 58
عوامل بروز تورم در ایران 60
هفت چالش تورم در ایران 61
فصل پنجم: نتیجه گیری
ارائه راهکارها جهت کنترل تورم 68
تعدیل اقتصادی، تورم و توازن اقتصادی 69
تورم، مبارزه ناتمام 74
نتیجه 76
منابع 78