دریافت پاورپوینت حسابداری مدیریت (JIT) یا سیستم تولید به هنگام (21 اسلاید) – 20457

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت حسابداری مدیریت (JIT) یا سیستم تولید به هنگام (21 اسلاید)، شامل: موارد jit,کانبان, سیستم خرید می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت حسابداری مدیریت (JIT) یا سیستم تولید به هنگام (21 اسلاید)
پاورپوینت حسابداری مدیریت (JIT) با حجم 21 اسلاید و در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش با فهرست به شرح زیر:


بخشی از متن:
مقدمه

سیستم تولید به موقع یکی از پیشرفته ترین سیتم های برنامه ریزی است که در صدر هرم سیستم های نوین برنامه ریزی و کنترل تولید قرار گرفته است.
امروزه به لحاظ محدودیت های اقتصادی و توسعه و پیچیدگی بازار ها، استفاده از منابع در دسترس و شناخت و پاسخگویی به موقع به خواسته های مشتری در بخش های مختلف بازار به امری اجتناب ناپذیر تبدیل گردیده و سازمان ها را بر آن داشته تا با حذف ساختارها و روشهای کار سنتی، سهم خود را در بازارحفظ نمایند. 
از فواید این سیتم می توان به کاهش قابل توجه کار در جریان ساخت، زمان تحویل محصول به مشتری ، فضای مورد نیاز ، ضایعات ،ضایعات دورریز و دوباره کاری ، افزایش در بهره وری ، بهبود روابط با عرضه کنندگانی که بهتر و موفق تر هستند و نیروی کار دارای انگیزه ، راضی و با نشاط تر اشاره کرد.


فهرست مطالب:

مقدمه
تاریخچه
سیستم اقدام به هنگام
سیستم کششی کالا در فرایند تولید به هنگام
مهمترین اهداف تولید به هنگام
اصول سیستم به هنگام
مزایای سیستم به هنگام
مقایسه سیستم تولید به هنگام با سیستم تولید دستی و سیستم تولید انبوه
مقایسه قابلیت ردیابی هزینه تولید در سیستم تولید سنتی و تولید به هنگام
الزامات ضروری برای اجرای سیستم اقدام به هنگام
ویژگی های سیستم خرید به هنگام
به طور کلی خصوصیات سیستم خرید به هنگام عبارتند از
کنترل های سنتی در سیستم حسابداری مدیریت و محدودیت آنها در سیستم اقدام به هنگام
محاسبه انحراف
کانبان
وظایف کانبان
تعداد کانبان
مثال
مراحل کلی اجرای پروژه سیستم اقدام به هنگام