دریافت پاورپوینت درس تئوری مدیریت (25 اسلاید) – 20456

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درس تئوری مدیریت (25 اسلاید)، شامل: موارد سازمان, ارکان سازمان,اهمیت سازمان,پاورپوینت درس تئوری مدیریت (25 اسلاید),اهمیت سازمان,نمودار اهمیت سازمان,چرا تئوری سازمان را مطالعه می کنند؟,سازمان به مثابه حوزه مطالعه,جدول وجه اشتراک و افتراق سازمانها,سازمان به عنوان یک پدیده اجتماعی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت درس تئوری مدیریت در حجم 25 اسلاید و در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش و با فهرست به شرح زیر:

بخشی از متن پاورپوینت:

اهداف كلی و جایگاه درس :
مطالعه ساختار و طراحی كلام از دیدگاه كلان
آشنایی با مفاهیم سازمان و مدیریت به منظور كاربرد بالقوه مسائل و تئوری های سازمان و فرآیندهای مدیریتی شامل برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، هماهنگی و كنترل و نظارت

سازمان چیست؟
سازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید كه به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخصی بوده و برای تحقیق  هدف یا اهدافی، بر اساس یك سلسله مبانی دائمی فعالیت می كند.
 :UBIQUITIبه معناي حضور هر زمان هرمکان-تصور کنید فرزندي که متولدمی شود


فهرست:
سازمان چیست؟
اهمیت سازمان
نمودار اهمیت سازمان
چرا تئوری سازمان را مطالعه می کنند؟
سازمان به مثابه حوزه مطالعه
جدول وجه اشتراک و افتراق سازمانها
سازمان به عنوان یک پدیده اجتماعی
وجه افتراق
ارکان سازمان
تعریف مفهوم سازمان
سازمان به عنوان یک سیستم عقلایی