دریافت پاورپوینت جامع خدمات بیمه دانا (47 اسلاید) – 20448

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت جامع خدمات بیمه دانا (47 اسلاید)، شامل: موارد بیمه های اتومبیل,بیمه های مسئولیت,بیمه های اشخاص,بیمه های باربری,بیمه های آتش سوزی ,بیمه های مهندسی,انواع بيمه نامه هاي اتومبيل شركت بيمه دانا,بيمه نامه شخص ثالث,پاورپوینت جامع خدمات بیمه دانا (47 اسلاید) می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت جامع خدمات بیمه دانا (47 اسلاید)
قابل ارائه در سطح کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی با فهرست به شرح زیر:

قسمتی از متن:
انواع بيمه نامه هاي اتومبيل شركت بيمه دانا
بيمه نامه شخص ثالث

 دراين نوع بيمه ، مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جاني و مالي ) تحت پوشش قرار مي گيرد . منظور از خسارت بدني ، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی ،نقص عضو ،از کار افتادگی ( جزئی  کلی -موقت یا دائم) یا دیه فوت  شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه می باشد(هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد ، جزء تعهدات بیمه خواهد شود). منظور از خسارتهای مالی ، زیانهایی می باشد که به سبب  حوادث مشمول بیمه ،به اموال شخص ثالث وارد شود. بيمه شخص ثالث در اغلب كشورهاي جهان اجباري شده و درايران نيز از سال 1347 تاكنون داشتن آن اجباري است و پوششهای مازاد بر سقف اجباري مصوب قانونی ، به صورت پوشش هاي اختياري مازاد به متقاضيان ارائه مي شود .


فهرست مطالب پاورپوینت:

بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های باربری
بیمه های آتش سوزی
بیمه های مهندسی

پاورپوینتی جامع در حجم 47 اسلاید – مناسب جهت ارائه در سطح کارشناشی ارشد