دریافت تحقیق و گزارش کارآموزی بیمه ما – 20445

عناوین کلیدی فایل تحقیق و گزارش کارآموزی بیمه ما، شامل: موارد بیمه ما,تحقیق بیمه ما,تحقیق و گزارش کارآموزی بیمه ما,گزارش کارآموزی بیمه ما,تاریخچه بیمه وانواع آن,بیمه,شرایط از کار افتادگی کامل ودائم بیمه شده در بیمه عمر,چارت سازمانی ,تاریخچه بیمه ما می باشد:

توضیحات:

تحقیق و گزارش کارآموزی بیمه ما در 80 صفحه و در قالب word و دارای مطالب جامع با شرح زیر:

بخشی از متن:
بی تردید زمان آن رسیده است که با نگاهی نو و با ذهنیتی پالایش شده به امر بیمه و بیمه گری بپردازیم تفکر خصوصی سازی تلنگری بود که صنعت بیمه را به باز بینی عملکرد چند ساله خود واداشته ولزوم تجدید نظر در ساختارهای سازما نی ونگرش استراتژی در اهداف شرکتهای بیمه را منجر گردیده است.
دراین راستا بیمه ما و به تبع آن مدیریت بیمه های عمر وپس انداز در جهت ایجاد شرایطی مطلوب به منظور رقابت با سایر شرکتها برآن شد تا با مهیا نمودن عرصه ای مناسب برای نمایندگان،این امکان را فراهم آورد تا شبکه فروش با اعتماد بیشتر حرکت خود را شتاب داده و بیمه ما را در جهت نیل به اهداف خود که همانان کسب جایگاه مناسب در صنعت بیمه است یاری رساند.


فهرست مطالب

پیشگفتار5
مقدمه6
فصل اول: چارت سازمانی ،تاریخچه بیمه ما
چارت سازمانی 8
معرفی شرکت9
اهداف شرکت9
خدمات شرکت10
فعالیت های شرکت10
فصل دوم: بیمه چگونه به وجود آمد، تاریخچه بیمه وانواع آن
بیمه چگونه به وجود آمد12
معنی لغوی بیمه12
تعریف بیمه12
انواع بیمه13
تاریخچه بیمه در ایران14
فصل سوم:بیمه اشخاص وانواع آن
بیمه اشخاص
بیمه عمر19
بیمه حوادث21
بیمه درمان23
بیمه عمروسرمایه گذاری
تاریخچه بیمه عمر25
تعاریف و مبانی بیمه عمر27
انواع بیمه های عمر، شرایط ومزایای آن30
بیمه عمر به شرط فوت31
بیمه عمر به شرط حیات33
بیمه های عمر مختلط به شرط فوت وحیات34
بیمه عمر مختلط عمرو پس انداز34
بیمه عمر مختلط تشکیل سرمایه36
اندوخته ریاضی بیمه نامه طرح جامع عمر37
طرح های ارائه شده در بیمه طرح جامع عمر38
شرایط از کار افتادگی کامل ودائم بیمه شده در بیمه عمر43
معرفی جام زندگی44
ارائه پوشش های کامل بیمه جام زندگی45
انعطاف پذیری واندوخته سازی48
سود تخصیص یافته به اندوخته بیمه گذار48
طرق استفاده از اندوخته بیمه گذار49
مزیت های رقابتی بیمه عمر وسرمایه گذاری جام زندگی50
دستورالعمل اجرایی بررسی وصدور فرم پیشنهاد بیمه جام زندگی مختص کارکنان شعب بانک ملت…….51
مزایای بیمه جام زندگی بیمه ما55
شرایط عمومی قرارداد بیمه عمر وسرمایه گذاری جام زندگی56
شرایط خصوصی بیمه نامه عمروسرمایه گذاری جام زندگی63
شرایط عمومی بیمه تمام عمر64
حقوق ناشی از قرارداد64
فصل چهارم :گزارش کار
گزارش روز اول73
گزارش روز دوم75
گزارش روز سوم76
گزارش روز چهارم77
منابع80