دریافت تحقیق نكوهش تكبر – 20441

عناوین کلیدی فایل تحقیق نكوهش تكبر، شامل: موارد تحقیق, نكوهش, تكبر می باشد:

توضیحات:

نكوهش تكبر و خودپسندي شيطان
شيطان بر آدم به جهت خلقت او از خاك فخر فروخت و با تكيه به اصل خود كه از آتش است. دچار تعصب و غرور شد. پس شيطان دشمن خدا و پيشواي متعصب‌ها و سر سلسلة متكبران است. كه اساس عصبيت را بنا نهاد و بر لباس كبريايي و عظمت با خدا در افتاد، لباس بزرگي را بر تن پوشيد و پوشش تواضع و فروتني را از تن درآورد. آيا نمي‌نگر كه خدا به خاطر خود بزرگ‌بيني ، او را كوچك ساخت؟ و به جهت بلند پروازي او را پست و خوار گردانيد، پس او را در نيا طرد شده، و آتش جهم را در قيامت براي او مهيا فرمود؟
آزمايش درمان تكبري: خداوند اگر اراده مي‌كرد، آدم را از نوري كه چشم‌ها را خيره كند و زيباييش عقل‌ها را مبهوت سازد. و عطر و پاكيزگي‌اش حس بويايي را تسخير كند، مي آفريد، كه اگرچنين مي‌كرد گردن‌ها در برابر آدم فروتني مي‌كردند، و آزمايش فرشتگان براي سجدة آدم آسان بود. اما خداوند مخلوقات خود را با اموري كه آگاهي ندارند آزمايش مي‌كند، تا بد و خوب تميز داده شود، و تكبر و خودپسندي را از آنها بزدايد، و خود بزرگ بيني را از آنان دور كند. پس از آنچه خداوند نسبت به ابليس انجام داد عبرت گيريد زيرا اعمال فراوان و كوشش‌هاي مداوم او را با تكبر از بين برد. او شش هزار سال عبادت كرد كه مشخص مي‌باشد از سال‌هاي دنيا يا آخرت است. اما با ساعتي تكبر همه را نابود كرد. چگونه ممكن است پس از ابليس فرد ديگري همان اشتباه را تكرار كند و سالم بماند؟

هشدار از دشمني‌هاي شيطان
اي بندگان خدا! از دشمن خدا پرهيز كنيد. مبادا شما را به بيماري خود مبتلا سازد، و با نداي خود شما را حركت درآورد، و با لشكرهاي پياده و سواره خود بر شما بتازد! به جانم سوگند! شيطان تير خطرناكي براي شكار شما بر چله‌ كمان گذارده و تا حد توان كشيده و از نزديك‌ترين مكان شما را هدف قرار داده است و خطاب به خدا گفت: «پروردگارا به سبب آن كه مرا دور كردي دنيا را در چشم‌هايشان جلوه مي‌دهم و همه را گمراه خواهم كرد» .
اما تيري در تاريكي‌ها و سنگي بدون نشانه‌ روي رها ساخت، گرچه فرزندان خودپسندي، و برادران تعصب و خودخواهي و سواران مركب جهالت و خودپرستي، او را تصديق كردند.
افراد سركش شما تسليم شيطان شدند و طمع ورزي او در شما كارگر افتاد و اين حقيقت بر همه آشكار گرديد. و حكومت شيطان بر شما استوار شد، و با لشگر خويش به شما را با فرود كردن نيزه در چشم‌ها، بريدن گلوها ، كوبيدن مغزها پايمال كرد. تا شما را به سوي آتشي بكشاند كه از پيش مهيا گرديد.
پس شيطان بزرگ‌ترين مانع براي دينداري و زيانباراترين و آتش افروزترين فرد براي دنياي شماست! شيطان از كساني كه دشمن سرسخت شما هستند و براي درهم شكستن‌شان كمر بسته‌ايد خطرناك‌تر است. مردم ! آتش خشم خود را بر ضد شيطان به كار گيريد، و ارتباط خود را با او قعط كنيد. به خدا سوگند شيطان بر اصل و ريشه شما فخر فروخت و برحسب و نسب شما طعنه زد و عيب گرف و با سپاهيان سواره خود به شما هجوم آورد و با لشكر پياده راه شما را بست كه هركجا شما را بيابند شكار مي‌كنند و دست و پاي شما را قطع مي‌كنند نه مي‌توانيد با حيله و نقشه آنها را بپرا كنيد و نه با سوگندها قادريد از سر راهتان دور كنيد.
زيرا كمين گاه شيطان ذلت‌آور، تنگ و تاريك، مرگ آور، و جولانگاه بلا و سختي‌هاست، پس شراره‌هاي تعصب و كينه‌‌هاي جاهلي را در قلب خود خاموش سازيد. كه تكبر و خودپرستي در دل‌ مسلمان از آفت‌هاي شيطان، غرورها و كشش‌ها و وسوسه‌هاي اوست.
تاج تواضع و فروتني را بر سر نهيد و تكبر و خودپسندي را زير پا بگذاريد و حلقه‌هاي زنجير خود بزرگ بيني را از گردن باز كنيد و تواضع و فروتني را سنگر ميان خود و شيطان و لشكريانش قرار دهيد زيرا شيطان از هر گروهي لشكريان و ياراني سواره و پياده دارد. و شما همانند قابيل نباشيد كه بر برادرش تكبر كرد، خدا او را برتري نداد. خويشتن را بزرگ مي‌پنداشت و حسادت او را به دشمني وا داشت تعصب آتش كينه در دلش شعله‌ور كرد. و