دریافت تحقیق معاد جسماني – 20440

عناوین کلیدی فایل تحقیق معاد جسماني، شامل: موارد تحقیق, معاد, جسماني می باشد:

توضیحات:

عنوان
معاد جسماني

فهرست مطالب
معادجسماني 4
دلايل اثبات معاد جسماني 4
چگونگي معاد جسماني : 6
نظر فلسفي ملاصدرا : 7
نظر وحياني ملاصدرا : 7
نظريه آقاعلي مدرس (حكيم زنوزي ) : 7
شبهات معاد جسماني (1) 8
۱ ـ شبهه‌ي اعاده‌ي معدوم: 8
۲ ـ عدم تعين جسم دنيايي: 9
حقيقت مرگ و قبض روح 10
تمثيلات و تشبيها تي در حقيقت مرگ 11
3-انتقال از خانه اي به خانـــه ديگر 11
ناگهاني مرگ 13
مرگ ناگهاني 13
شبهات معاد جسماني (2) : 14
1 ? شبهه اول : آكل و ماكول 14
تقرير ديگري از شبهه آكل و ماكول : 15
2 ? جاودانگي طينت پس از مرگ آدمي : 16
پاسخ فلاسفه به شبهه آكل و ماكول : 16
پاسخ اصالت روح و ابزار بودن جسم به شبهه آكل و ماكول : 16
پاسخي ديگر به شبهه آكل و ماكول : 17
پاسخ حكمت متعاليه به شبهه آكل و ماكول : 17
پاسخ شبهه بر اساس مبناي عقلا : 18
پاسخ شبهه با استفاده از قرآن : 20
2 ? شبهه دوم : اعاده معدوم 21
طرح شبهه : 21
پاسخ شبهه اعاده معدوم : 21
3 ? شبهه سوم : نقش ابزاري جسم و كفايت معاد روحاني : 22
پاسخ : 22
شبهه چهارم : كره زمين براي معاد همگان كافي نيست 23
پاسخ : 23
شبهه پنجم : جمع ميان معاد روحاني و جسماني ممكن نيست 24
پاسخ : 24
6 ? شبهه ششم : كدام جسم باز مي گردد ؟ 24
پاسخ : 24
نتيجه بحث : 25
منابع وماخذ 25
پانوشت ها : 25

معادجسماني
يكي از موضوعاتي كه پيرامون معاد مطرح است ،جسماني يا روحاني بودن آن است.بطور عمده معتقدين به معاد به سه دسته تقسيم مي شوند:
گروه نخست عموم فلاسفه وپيروان حكمت مشاء هستند كه فقط قائل به معاد روحانيند. از نظر آنان پس از مرگ، صورت و اعراض بدن انسان نابود مي‌شود و آنچه باقي مي‌ماند روح انسان است كه به عالم مجردات بازميگردد و درآن جهان يا بهره مند از لذتهاي معنوي ميگردد يا دچار عذابهاي روحاني گروه دوم عموم متكلمين و فقها و اهل حديثند كه معاد را فقط جسماني ميدانند زيرا روح در نظر آنان همچون جسم لطيفي است كه در بدن جريان دارد مانند جريان آب در گل ياجريان آتش در ذغال.
گروه سوم ازجمله بزرگان حكما و مشايخ عرفا و جمعي از متكلمين مثل غزالي و كعبي، راغب اصفهاني و بسياري از علماي شيعه مثل شيخ مفيد و شيخ طوسي قائل به معادي روحاني _ جسماني هستند و معتقدند كه نفس مجرد آدمي در روز رستاخيز به بدن خاكي وي باز ميگردد.
از آنجا كه معاد روحاني با توجه به مجرد بودن نفس قابل اثبات و پذيرفتن است و بيشتر اشكالات به امكان معاد جسماني و چگونگي آن باز ميگردد ، در اينجا دلايل اثبات معاد جسماني را بطور اجمال مورد بررسي قرار ميدهيم.
دلايل اثبات معاد جسماني
الف_آيات دال بر معاد جسماني:
1_ايرادات و اشكالاتي را كه مشركين دوره پيامبر مطرح ميكردند ، ناظر بر تعجب آنها و بعيد بودن خلقت دوباره بدن جسماني انسان بوده كه به اين شكل در قرآن بيان شده است : چگونه استخوانهاي پوسيده انسانها دوباره زنده ميشوند ؟ و قرآن در مقام پاسخ به اين اشكال ميفرمايد : همان خدايي كه مرتبه اول شما را آفريد، قادر است دو باره شما را خلق كند .اگر معاد روحاني بود ، پاسخ سلبي به اين ايرادات كفايت ميكرد و ديگر نيازي به اثبات معاد جسماني نبود . مانند:
و قالوا ءاذا كُنّا عظاما و رفاتا أانّا لمبعوثون خلقا جديدا … قل الذي فطركم اوّل مرّة (اسراء ، 49 تا 51 )
و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال و من يحي العظام و هي رميم قل يحييها الذي انشاها اوّل مرّه و هو بكلّ خلق عليم (يس ، 78 تا 79)
أ يحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلي قادرين علي ان نسوّي بنانه (قيامت,3و4)
2_ ذكر نمونه هاي تجديد حيات انسانها يا حيوانات در همين دنيا كه قرآن اين داستانها را نشانه هايي از معاد قرار داده است. مثل داستان حضرت ارميا يا عزير نبي و حمار وي (بقره ,259) ونيز داستان چهار پرنده حضرت ابراهيم (بقره ,260) وداستان اصحاب كهف (كهف ,18و19)
3_بيان عذابها وپاداشهاي روحي وجسمي در كنار يكديگر
_كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه (حاقه ,24)
_ و فيها ما تشتهيه الانفس وتلذّ الاعين (زخرف ,71)
_ يحلّون فيها من اساور من ذهبٍ و لولوء و لباسهم فيها حريرٌ (حج ,23)
_انّ الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب انّ اﷲ كان عزيزا حكيما (نساء ,56)
_ مثل الجنّه الّتي وعد المتّقون فيها انهارٌ من ماء غير اسنٍ وانهارٌ من لبنٍ لم يتغيّر طعمه وانهارٌ من خمرٍ لذة للشاربين … و لهم فيها من كلّ الثمراتِ… و سقوا ماء حميما فقطّع امعاءهم (محمّد ,15)
_ هذان خصمان اختصموا في ربّهم فالذين كفروا قطّعت لهم ثيابٌ من نارٍ يُصَبّ من فوق روسهم الحميم . يُصهر به ما في بطونهم و الجلود (حج ,19و20)
4_ آيات دلالت كننده بر بعثت مردگان از قبرها .واضح و روشن است آنچه در داخل قبرها وجود دارد اجسام انسانهاست نه ارواح آنها .
_ انّ اللّهَ يبعث مَن في القبور (حج ,7)
_افلا يعلم اذا بُعثر ما في القبور (عاديات ,9)