دریافت تحقیق مسولیتهای متقابل زن و شوهر در مقابل هم – 20431

عناوین کلیدی فایل تحقیق مسولیتهای متقابل زن و شوهر در مقابل هم، شامل: موارد تحقیق, مسولیتهای, متقابل, زن, و, شوهر, در, مقابل, هم می باشد:

توضیحات:

فهرست عناوین
1- تفاوتهای زن و مرد
2- عوامل مؤثر در ازدواج موفق
3- پایه های اساسی در زندگی زناشویی
4- حقوق زن
5- حقوق مرد
6- ارزشهای اصلی زنان
7- ارزشهای اصلی مردان
8- خواسته های زنان از مردان
9- خواسته های مردان از زنان
10- مسئولیتهای متقابل زن و مرد
11- وظایف زن در قبال شوهر
12- وظایف شوهر در قبال زن
13- راههای ایجاد دوستی و محبت بین همسران
14- تفاوتهای زن و مرد در مقابله با استرس
15- راههای متفاوت ایجاد انگیزه در زن و مرد
16- تفاوت نحوه سخن گفتن در زن و مرد
17- عوامل مؤثر بر تعارضها و اختلافات همسران
18- طلاق عاطفی و جلوگیری از بروز آن
19- راههای پیشگیری از اختلاف همسران
20- توصیه های اخلاقی برای بهبود روابط همسران
21- عوامل حفظ پیوند بین همسران
22- سخن آخر

تفاوتهای زن و مرد :
چه بخواهیم و چه نخواهیم انسان خنثی وجود ندارد، هیچ موجودی در جهان نیست که هم مرد باشد و هم زن، هم خصوصیات مردانه داشته باشد و هم خصوصیات زنانه، مرد و زن در عین برابر بودن متفاوت هستند. کم نشان دادن تفاوتهای زن و مرد حتی می تواند خطرناک باشد. خطرناک برای هر فردی که درک نکردن زبان جنس مخالف خود را به حساب ناتوانی شخصی خود می گذارد تفاوتهای آنها را می توان در چهار گروه طبقه بندی کرد :
1- تفاوتهای ژنتیک 2- تفاوتهای غدد جنسی
3- تفاوتهای هورمونی 4- تفاوتهای روانی و رفتاری