دریافت تحقیق در مورد مالک – 20403

عناوین کلیدی فایل تحقیق در مورد مالک، شامل: موارد تحقیق, در, مورد, مالک می باشد:

توضیحات:

مقدمه :
قال علي عليه السلام :
فاعلم ان افضل عبادالله عندالله امام عادل هدي و هدي ……….
بدان وآگاه باش محققاً برترين بندگان حق نزد خداوند پيشواي عادلي است كه هم خود هدايت يافته و هم عامل هدايت ديگران است .
انگيزه رشد و تكامل از مهمترين عواملي است كه همواره موجب تحرك و فعاليت و تحول و پيشرفت و پيدايش تمدن و علوم و فنون و گستردگي معارف و اميد و نشاط در زندگي انسانها شده است و از اين رو به عنوان اساسي ترين ارزشمندترين اصل براي جوامع بشري شناخته شده است و اساساً هدف خداوند متعال از آفرينش بشر به صورت موجودي مختار و حامل استعدادهاي گوناگون و متضاد ( انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه ) چيزي جز تكامل و عظمت روحي وي و درك مقام يقين نيست .
اسلام عزيز در تمام دستوران در قوانين خود بيش از هر چيز انسانيت را محور قرار داده است و اصل در برنامه هاي فردي و اجتماعي نيز بايد رشد صفات انساني باشد و اقتصاد ماديات جز وسيله اي جهت هرچه بهتر و سريعتر رسيدن به اين هدف والا نبايد باشد .
از مهمترين كمبودها و نقائص اصولي و ريشه اي و علل عدم پيشرفت و تكامل جهان اسلام در طول تاريخ كه از همان آغاز پيدايش اسلام به ويژه پس از شهادت حضرت امير المومنين عليه سلام تا قبل از بنيانگذاري جمهوري اسلامي ايران وجود داشته است عدم استقرار نظام و حكومت اسلامي به رهبري امام معصوم (ع ) و يا ولايت فقيه است كه به اين سبب هيچ گاه مجالي براي بكار بستن و اجراي قوانين و دستورات و اصول و ضوابط حاكميت ارزشهاي اسلامي و مديريت و رهبري جامعه توسط مردان الهي پديد نيامده است .
بديهي است آموزش صحيح مديران و در اختيار قراردادن ابزار مناسب كار باعث پرورش و آماده شدن مديران شايسته مبتكر و خلاق مي شود و برخورداري آنان از ويژگيهاي اخلاقي انساني باعث رشد و تكامل مديريت در سطح كشور خواهد گرديد يكي از مهمترين منابع در اين مورد نهج البلاغه مي باشد كه از مهمترين بخش هاي آن عهدنامه اي است كه حضرت علي (ع) به عنوان يك خط مشي رهبري براي مالك اشتر از فرماندهان لايق و شايسته شان ترسيم فرمودند .

جناب مالك كيست ؟
شيخ طوسي (قده) در كتاب رجال نقل مي فرمايد هنگامي كه خبر شهادت مالك به امير المومنين (ع) رسيد اظهار تأسف نمود و فرمودند
« لقد كان لي مثل ماكنت لرسول الله (ص) ، همچنان كه براي رسول الله (ص) بودم مالك نيز براي من چنين بود .