دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب روان شناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت (مدل های آموزشی – 31528

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل سوم کتاب روان شناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت (مدل های آموزشی، شامل: موارد روانشناسی بالینی فیرس,کتاب روانشناسی بالینی فیرس , مهرداد فیروزبخت , تیموتی جی, ترال, میچل جی, پرینستین,خلاصه روانشناسی بالینی فیرس,پاورپوینت فصل سوم,فصل سوم,مدل های آموزشی ,روانشناسی بالینی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل سوم کتاب روان شناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت (مدل های آموزشی در روانشناسی بالینی) در قالب pptx و در حجم 10 اسلاید: 


بخشی از متن:
مدل های آموزشی در روانشناسی بالینی 
مدل دانشمند – متخصص (مدل بولدر) یا مدل دانشمند – درمانگر 
scientist – practitioner model
تدوین این مدل ماحصل کنفرانس بولدر کلرادو در سال 1949 بود. هدف این مدل ادغام و پیوند علم و کار بالینی بود و هنوز هم مشهورترین مدل آموزشی روانشناسان بالینی است.
 در این مدل روانشناسان بالینی ضمن مهارت و حساسیت داشتن در کارهای بالینی باید بتوانند با تبدیل و ترجمه تجارب بالینی خود به فرضیه های آزمون پذیر و آزمودن این فرضیه ها، دانش روانشناسی بالینی را بیشتر کنند. مدل بولدر تلفیق منظمی از مهارت های بالینی و تجربه گرایی منطقی علم بود. مدل دانشمند – متخصص بیشتر یک نگرش است تا کنار گذاشتن فعالیت های روزمره به طور خلاصه در این مدل گفته می شود که:
روانشناسان بالینی باید تحصیلات خود را در دانشگاهها انجام دهند. 
ابتدا باید به عنوان روانشناس و در مرحله بعد به عنوان متخصص بالینی پرورش یابند.
باید دوره کارورزی بالینی را پشت سر بگذارند.
باید در زمینه تشخیص، روان درمانی و تحقیق صاحب صلاحیت شوند. اوج و نهایت آموزش آنان باید اخذ مدرک دکترا  (PHD) باشد که زمینه اصلی آن تحقیق است.