دریافت برنامه تایمرمعکوس نوشته شده با پایتون – 29834

عناوین کلیدی فایل برنامه تایمرمعکوس نوشته شده با پایتون، شامل: موارد پایتون,سورس,کد,برنامه می باشد:

توضیحات:

87 خط دستور

با کتابخانه os و time

فرمت py

زبان برنامه نویسی پایتون

به صورت روان