دریافت پاورپوینت آداب و معاشرت اجتماعی (41 اسلاید) – 20343

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آداب و معاشرت اجتماعی (41 اسلاید)، شامل: موارد دانلود پاورپوینت آداب و معاشرت اجتماعی,پاورپوینت آداب و معاشرت اجتماعی,آداب و معاشرت اجتماعی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت آداب و معاشرت اجتماعی (41 اسلاید)
خوشرويى و خوشخويى
شايد گيراتر از «حسن خلق‏»
، واژه‏اى نباشد كه ترسيم كننده روحى‏ زلال و طبعى بلند و رفتارى جاذبه‏ دار باشد. چيزى كه عنوان برجسته‏ رفتار يك مسلمان است و معيار كمال ايمان يك مؤمن، آنگونه كه‏ رسول خدا(ص) نيز، به اين فضيلت متعالى آراسته بود

بخشى از اخلاق نيكو، در «خوشرويى‏» متجلى است، بخشى در«خوشخويى‏» و بخشى هم در «خوشگويى‏». و چه خوش است كه به اين‏سه «خوش‏» مبارك و مقدس، بپردازيم و از آنها كليدى براى گشودن‏قلعه دلها و عاملى براى تحكيم رابطه‏ها بسازيم

در مواجهه دو نفر با يكديگر، پيش از هر سخن و عمل، دوصورت با هم روبه‏رو مى‏شود. مواجهه دو انسان با هم و كيفيت اين‏رويارويى چهره‏ها، نقش عمده در نحوه گفتار و رفتار دارد و رمزگشايش قفل دلهاست

تبسم، مبدا بسيارى از آشناييها و زداينده بسيارى از غمها وكدورتهاست. شگفت از كسانى است كه از اين كار بى‏زحمت و رنج وخرج، كه بركات فراوان دارد، طفره مى‏روند و به سختى حاضرند«گلخنده‏» مسرت را بر لبان خود و چهره ديگران بيافرينند.

اگر با خوشرويى، بتوانيد بار سنگين غم دوستان را سبك كنيد،كارتان عبادت است و اگر با يك تبسم، بتوانيد خاطرى را شاد سازيد، به‏خدا نزديك‏تر شده‏ايد. به قول حافظ:
دايم گل اين بستان، شاداب نمى‏ماند.
درياب ضعيفان را، در وقت توانايى