دریافت تحقیق فرازي از خطبه غدير خم – 20321

عناوین کلیدی فایل تحقیق فرازي از خطبه غدير خم، شامل: موارد تحقیق, فرازي, از, خطبه, غدير, خم می باشد:

توضیحات:

بسمه تعالي

فرازي از
خطبه غدير خم
فرازي از خطبه غدير خم

اي مردمان! نماز را به پاي داريد ، زكات مال خود را ادا كنيد، آنچنان كه خداوند به شما امركرده است . پس اگر مدتي بر شما گذشت و در انجام دستورات الهي كوتاهي نموديد، يا فراموش كرديد، علي در ميان شما و صاحب امر شما است و احكام الهي را براي شما بيان ميكند. او امامي است كه خداوند او را بعد از من براي هدايت شما منصوب فرموده و جانشين من قرار داده است .او كسي است كه هر چه از او بپرسيد جواب خواهد داد و آنچه را كه نمي دانيد به شما تعليم خواهد فرمود.شما بايد بدانيد و آگاه باشيد كه تمام احكام را از حلال و حرام نميتوان در يك مجلس براي شما بيان نمود زيرا تعداد آنها بيش از حد احصا است .پس چگونه ممكن است من براي شما در اينجا هر چه حلال و حرام است بيان كنم ؟ لذا مامور شدم از طرف خداوند متعال تا از شما براي علي به عنوان وصي و جانشين بعد از خودم بيعت بگيرم و پيشوايان بعد از او را كه فرزندان من و از نسل او مي باشند به شما معرفي كنم . پيشواياني كه آخر آنها قائم آل محمد (صلي الله عليه و آله و سلم ) مهدي است و در ميان مردم به حق حكم خواهد كرد و تا روز قيامت وضع بدين منوال خواهد بود.

در اين قضيه ، اصل مسئله نصب حاكم ، مسئله مهمي است كه پيام غدير ميباشد . چرا بايد اين پيام روشن را كه پيامبر اسلام( صلي الله عليه و آله و سلم ) موسس اسلام – به همه مسلمين داده است و مي گويد مسلمانها دين را از اساس زندگي و از مساله حكومت – كه پايه زندگي فردي و اجتماعي است – جدا نكنيد و آن را به گوشه خلوت خانه ها و ذهنها و مسايل روحي منحصر نكنيد و به انزوا نيندازيد ، مورد توجه قرار نمي گيرد؟

اساس زندگي بشر كه بر پايه حكومت است ، امري است كه متوجه به دين ميباشد و مسئوو