دریافت تحقیق تعريف علم اقتصاد – 20259

عناوین کلیدی فایل تحقیق تعريف علم اقتصاد، شامل: موارد تحقیق, تعريف, علم, اقتصاد می باشد:

توضیحات:

تعريف علم اقتصاد:
وظيفه علم اقتصاد اين است که نشان دهد چگونه مي‌توان کالايي را جهت ارضاء احتياجات و نيازهاي انساني به بهترين وجه و با کمترين هزينه، توليد نمود به علاوه چگونگي توزيع و مصرف اين کالاها را نيز مشخص مي‌کند. بدين سبب است که آلفرد مارشال يکي از اقتصاددانان مي‌گويد که علم اقتصاد، علم بررسي رفتار انسان در زندگي روزمره‌اش مي‌باشد چون فعاليت‌هاي مربوط به توليد، توزيع و مصرف کالا، فعاليت‌هاي روزمره انساني محسوب مي‌شود.
بطور خلاصه مي‌توان گفت که اقتصاد، علم مربوط به بررسي چگونگي توليد، توزيع و مصرف کالاها و همچنين علم مربوط به بررسي نتايج اين گونه فعاليتها است.
تعاريف متعدد ديگري از علم اقتصاد وجود دارد که چند مورد از آن را ارائه مي‌کنيم:
1- علم اقتصاد علمي است که مبادلات بين انسان را با و يا بدون پول مورد بررسي قرار مي‌دهد.
2- علم اقتصاد علم بررسي ثروت ا ست.
3- علم اتقصاد، علمي است که هدف آن مطالعه را بهزيستي انسان است.
4- علم اقتصاد دانشي است که پديده‌هاي اقتصادي را تفسير و روابط آنها را با يکديگر تعيين مي‌نمايد (آيت الله باقر صدر).

تقاضا، عرضه و قيمت تعادل در بازار
يکي از سوالات اساسي که در اقتصاد مطرح مي‌شود اين است که چگونه قيمت کالاها و عوامل توليد تعيين مي‌گردد. چرا برخي از آنها ارزان و بعضي ديگر گران هستند. براي ساده کردن موضوع، چگونگي تعيين قيمت کالاها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. اين تحليل را مي‌توان در مورد قيمت عوامل توليد نيز کم و بيش به کار گرفت.

مسائل اساسي اقتصادي
هر نظام اقتصادي بايد قادر باشد به سه سئوال اساسي دهد. اين سه سئوال که به مسائل سه گانه اقتصادي مشهور است عبارتند ا ز:
الف – چه کالاهايي بايد توليد شود و به چه مقدار؟
يعني از بين هزاران کالا و خدمات، کداميک را بايد انتخاب و توليد کرد. در ثاني مقدار توليد هر کدام چه مقدار است؟ آيا بايد پوشاک توليد کرد يا غذا؟‌ و اگر بايد هر دو کالا توليد شود، کدام يک بيشتر و کدام يک کمتر.
ب- کالاها چگونه بايد توليد شوند؟
بعد از اينکه مشخص شد چه کالايي و به چه مقدار بايد توليد شود، اين سئوال مطرح است که کالاي مذکور را بايد با چه روش فني توليد کرد. آيا به عنوان مثال الکتريسته را بايد از آبشار يا نفت و يا اتم توليد کرد.

پ- کالاها بايد براي چه افرادي توليد شود.
بعد از اينکه به سئوال الف و ب پاسخ گفته شد، اين سئوال مطرح مي‌شود که کالاهاي توليدي چگونه بين افراد اجتماع توزيع مي‌گردد. آيا بايد کالاهاي توليد شده به افراد ثروتمند تعلق گيرد يا به افرادي که داراي درآمد کمتري هستند؟‌
بديهي است هر نظام اقتصادي مي‌کوشد با توجه به معيارهاي حاکم در جامعه به سئوالات فوق پاسخ داده و به راه‌حل‌هاي حد مطلوب اين مسائل دسترسي پيدا کند.