دریافت تحقیق تاثير مخلوط بازاريابي بر صادرات منسوجات مصري با استفاده از شيوه ديناميك سيستم – 20244

عناوین کلیدی فایل تحقیق تاثير مخلوط بازاريابي بر صادرات منسوجات مصري با استفاده از شيوه ديناميك سيستم، شامل: موارد تحقیق, تاثير, مخلوط, بازاريابي, بر, صادرات, منسوجات, مصري, با, استفاده, از, شيوه, ديناميك, سيستم می باشد:

توضیحات:

تاثير مخلوط بازاريابي بر صادرات منسوجات مصري با استفاده از شيوه ديناميك سيستم
خلاصه:
مصر هميشه به عنوان يك صادره كننده كيفيت بالاي منسوجات پنبه اي و پنبه خام مشهور بوده است. پنبه مصري براي ويژگي هاي خاصي كه مصرف كنندگاه بازار با موقعيت مناسب را جذب مي كند شهرت بين المللي دارد.تحت شرايط محيطي بسياري صادرات پنبه خام ومنسوجات پنبه اي مصر كاهش يافت كه به مسائل اجتماعي واقتصادي منتهي شد. وضعيت فعلي صنعت منسوجات مصر وكاربردهاي آتي چندين توافق نامه تجاري دوجانبه وجهان از طريق زنجيره ارزش منسوجات كه با كشاورزان شروع و با صادركنندگان خاتمه مي يابد، سيگنال هاي خطر شديدي را به كارگران ارسال كرد. جوركردن مزيت رقابتي با فرصت هاي به دانش عميق صنعت ومدل ذهني كه آن را مطرح مي سازد نياز دارد. پياده كردن ديناميك سيستم مجازي كه صنعت منسوجات را كنترل مي كند يك نياز ضروري براي پيدا كردن راهي براي عوض كردن وضعيت فعلي صنعت وآماده كردن آن براي چالش هاي بعدي است.
ابن مقاله مي خواهد يك مدل ديناميك سيستم براي صنعت ناجي مصر تهيه كند كه مي توان براي تست كردن ايده هاي تغيير بكار برد تا وضعيت اين صنعت تغيير كند.
آن را براي تغييرات محيطي بين المللي و محلي مورد انتظار نزديك آماده سازد و عمدتا صادرات صنعت را تقويت كند.بعلاوه عناصر استراتژي ها براي افزايش صادرات صنعت منسوجات مصر آزمايش مي شوند تا بهترين استراتژي كه براي رسيدن به اهداف دنبال شود حاصل شود.
اين مقاله اهميت بالا سرمايه گذاري در توسعه پنبه خام براي افزايش صادرات پنبه خام ومنسوجات تمام شده مصر را نتيجه مي گيرد. اين مقاله نشان ميدهد كه سرمايه گذاري اوليه براي افزايش توليد پنبه خام خوب در افزايش دادن صادرات موثرتر از سرمايه گذاري در توسعه توليد منسوجات است كه پس از افزايش توليد پنبه خام اهميت بيشتري دارد. همچنين اين مقاله نشان ميدهد كه سرمايه گذاري در توزيع و ارتقا در مقابل رقابت كمك مي كند با نتايجي كه بهتر از كيفيت وتحقيق وتوسعه براي بخش توليد نساجي مصر است.همچنين سرمايه گذاري دركيفيت منسوجات تمام شده بايد در سطوح بالا قابل دوام باشد تا تاثير مثبت واقعي روي صادرات داشته باشد.