دریافت پاورپوینت اسطوره ها در مورد خشم و حقایق و ماهیت خشم (85 اسلاید) – 20123

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اسطوره ها در مورد خشم و حقایق و ماهیت خشم (85 اسلاید)، شامل: موارد کنترل, خشم,پاورپوینت اسطوره ها در مورد خشم و حقایق و ماهیت خشم (85 اسلاید), پرخاشگری و خشونت, ذاتی و غیر قابل تغییر است,,خشم هیجان بدی است و کسی که عصبانی می شود آدم بدی است, می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت اسطوره ها در مورد خشم و حقایق و ماهیت خشم (85 اسلاید)

کنترل خشم

اسطوره ها و حقایق
اسطوره
1- پرخاشگری و خشونت، ذاتی و غیر قابل تغییر است.

حقیقت – انسان ها بایک مجموعه از روش های خاص ابراز خشم زاده نمی شوند، بلکه شیوه ابراز عصبانیت را یاد می گیرند و بنابراین می توانند شیوه های مناسب تر را نیز یاد بگیرند.

اسطوره 2- خشم هیجان بدی است و کسی که عصبانی می شود آدم بدی است.
حقیقت – خشم مثل ترس، غم، شادی و… یک هیجان طبیعی است که همه انسان ها آن را تجربه می کنند. اگر چه، خشم، هیجان ناخوشایندی است ولی بد نیست و حتی می تواند مفید نیز باشد.

اسطوره 3- من باید خشم خود را تخلیه کنم تا احساس بهتری پیدا کنم.
حقیقت – هر چه بیشتر خشم خود را در قالب کلمات و یا رفتارهای پرخاشگرانه تخلیه کنم، بیشتر احساس خشم خواهید کرد.

اسطوره 4 – خشم من، تقصیر توست
حقیقت – ما مسئول هیجان های خود شامل خشم و عصبانیت هستیم و مسئولیت کاری که هنگام عصبانیت انجام می دهیم نیز به عهده خود ما است.

اسطوره 6- خشم باعث می شود دیگران رفتارشان را تغییر دهند.
حقیقت – استفاده از عصبانیت برای تغییر دادن رفتار دیگران، نتیجه امیدوار کننده ای به همراه ندارد. اکثر افراد وقتی تغییر می کنند که برای آن تقویت شوند نه اینکه با زور وادار به تغییر شوند.