دریافت تحقیق آرمان، دستاوردها و آسيب شناسي انقلاب اسلامي – 20086

عناوین کلیدی فایل تحقیق آرمان، دستاوردها و آسيب شناسي انقلاب اسلامي، شامل: موارد تحقیق, آرمان,, دستاوردها, و, آسيب, شناسي, انقلاب, اسلامي می باشد:

توضیحات:

آرمان، دستاوردها و آسيب شناسي انقلاب اسلامي
مقدمه
آرمان ها ، دستاوردها و آسيب شناسي انقلاب اسلامي، سه مساله به هم پيوسته و مهم اند كه در اين فصل مورد مطالعه قرار مي گيرد . آرمان ها ، همان اهداف سلبي و ايجابي انقلابند كه مردم به منظور دستيابي به آن ها عليه رژيم پهلوي شوريده و تا سرنگوني آن از پاي ننشيند . دستاوردهاي انفلاب نيز آرمان هايي هستند كه تحقق يافته اند
در درجه بعد ، انقلاب ممكن است پس از پيروزي با انواع آفات ، موانع و آسيب ها روبرو شود و روند آن را با مشكلات متعددي مواجه سازد . آسيب شناسي انقلاب به ما كمك مي نمايد تا انحرافات احتمالي و تدريجي پديده انقلاب را بشناسيم و با پيش گيري از وقوع آن ها ، انقلاب را در جهت رسيدن به آرمان هايش ياري كنيم .

آرمان هاي انقلاب اسلامي
آرمان هاي انقلاب اسلامي را از خلال شعارهاي مردم در دوران پيروزي و پيام هاي رهبران سياسي و فكري به خصوص رهبري منحصر به فرد امام
خميني (ره) با استفاده از روش تحليل محتوا مي توان شناخت .
نكته مهم آن است كه اين هدفها در روند نهضت اسلامي به صورت كلي و غير شفاف بيان مي گرديدند كه پس از پيروزي انقلاب در كشاكش حوادث و رويدادها و نيز در قانون اساسي 1358 به مقدار زيادي شفاف تر و جزئي تر شده اند.
مهم ترين آرمان هاي انقلاب در حوزه هاي سياست ، اجتماع ، فرهنگ و اقتصاد عنارتند از :

الف. آرمان هاي فرهنگي و اجتماعي
مهمترين آرمان هاي فرهنگي و اجتماعي انقلاب اسلامي عبارتند از :
1-ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا
2- مبارزه با مظاهر فساد و تباهي
3- بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي .
4- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمتم سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي تا سر حد خود كفايي كشور
5- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان