دریافت تحقیق انقلاب اسلامي و انتفاضه فلسطين – 20047

عناوین کلیدی فایل تحقیق انقلاب اسلامي و انتفاضه فلسطين، شامل: موارد تحقیق, انقلاب, اسلامي, و, انتفاضه, فلسطين, می باشد:

توضیحات:

انقلاب اسلامي و انتفاضه فلسطين
1- انقلاب اسلامي و تآثير آن بر جنبش آزاديخواهي مردم فلسطين
پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در برابر قدرتمندترين رژيم خاورميانه و بزرگترين متحد
آمريكا و رژيم صهيونيستي ، بارقه‌هاي اميد را در ميان مردم فلسطين زنده كرد.
رهنمودهاي حضرت امام را حل (ره) ساختار مبارزه عليه رژيم صهيونيستي را دگرگون ساخت و انقلابي عظيم را در صحنه مبارزات پديد آورد و پرچم اسلام و مبارزات اعتقادي را به اهتزاز در آورد و همانگونه كه ملت ايران را با احياي اسلام زنده كرد ، ملتهاي فلسطين و لبنان و00
را نيز متحول ساخت. امام با زدودن زنگارهاي تحريف از چهره اسلام ناب خون تازه‌اي در رگهاي به خواب رفته جهان اسلام به جريان انداخت و طومار تمام محاسبات و معادلات استكبار جهاني و صهيونيزم بين المللي را در هم پيچيد و استراتژي‌هاي هژمونيك اين غده سرطاني را با مشكل مواجه ساخت و فلسطيني‌هاي آواره و اسير را در سرزمينهاي اشغالي به حركت در آورد.
وضعيت منطقه و سرزمين‌هاي اشغالي در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي
به وجود آمدن اميد در دل مسلمانان بويژه فلسطينيان عزم آنها را در مبارزه جدي ساخت. در آن شرايط وضعيت سرزمينهاي اشغالي به شرح ذيل بود :
1- قرار داد كمپ ديويد و ضيافت سادات در به رسميت شناختن اسرائيل و تعهد او با رژيم
صهونيستي مبني بر تضمين امنيت مرزهاي اسرائيل موجب شد تا وي از هر گونه مبارزه ضد اسرائيلي جلوگيري نمايد و مساعي خود را در راه اضمحلال ملت فلسطين به كار بندد و آنها را متفرق نمايد.
2-حكومت ملك حسين در اردن با حمله به فلسطيني‌ها و كشتار بي‌رحمانه آنان در سپتامبر سياه و بر چيدن پايگاههاي آنها اسرائيل را به رسميت شناخت.
3-لبنان نيز به علت ساختار فرقه‌اي از اتخاذ يك موضع مشخص عاجز بوده و در مراحل مختلف مبارزات اعراب با رژيم صهيونيستي بصورت طيفي عمل نموده و گاهي سكوت و گاهي پشتيباني و گاهي بر عكس عمل نموده است.
4- سوريه هم پس از روي كار آمدن حافظ اسد ، در سال 1973 فرضيه مبارزه مسلحانه را با اسرائيل در معرض آزمون قرار داده و با عدم همراهي مصر و عدم همراهي و حمايت به موقع شوروي سابق مواجه گرديد كه نتيجه آن شكست تز مبارزه كلاسيك با اسرائيل و سر آغاز نوعي حركت تبليغاتي و سياسي عليه رژيم صهيونيستي بود ، اما خود آنها به خوبي مي‌دانستند كه اين نوع مقابله هيچگاه رژيم صهيونيستي را به تهديد قطعي مواجه نمي‌سازد.
5- سازمان آزاديبخش فلسطين (صاف) نيز گرچه با انگيزه‌هاي انقلابي ، مبارزه با صهيونيست‌ها را آغاز كرد و در ابتدا هم درخشش‌هايي را كسب نمود اما به علت عدم وجود انگيزه‌هاي متعالي مبارزاتي و نيز وابستگي سران آن به دولتهاي محافظه كار و مرتجع عرب از ادامه كار مبارزه عاجز مانده و با نزديكي به مصر و اردن سعي در تقويت گرايشهاي سازشكارانه نمود.
6- رژيم‌هاي مرتجع عربي در شمال آفريقا و حواشي جنوب خليج فارس اگر چه اسرائيل را به رسميت نشناخته بودند اما در عمل ضمن هماهنگي كامل با روابط محافظه كارانه‌اي كه با رژيم صهيونيستي در پيش گرفتند ، ثابت كردند كه تمايل غالب آنها به سمت سازش با اين رژيم است.
7- با مسدود شدن امكان حضور و مبارزه فلسطين‌ها با اسرائيل در كشورهاي مصر و اردن
فقط كشورهاي لبنان و سوريه در جبهه مقاومت باقي ماندند ، بنابر اين فلسطيني‌ها مجبود به هجرت به لبنان و ايجاد پايگاههاي مبارزاتي در اين كشور شدند و پس از انقلاب موج جديدي حول اسلام آغاز گرديد.
تآثير انقلاب اسلامي بر مبارزات ضد صهيونيستي
پيروزي انقلاب اسلامي ايران نقش تعيين كننده‌اي در تغيير استراتژي‌هاي مبارزاتي جنبشهاي جهان اسلام داشت. با ظهور انقلاب اسلامي در ايران ، فعلآ بي هويتي در صحنه مبارزات ضد صهيونيستي مرتفع گرديد و با ظهور حركت مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) و سازمان جهاد اسلامي فلسطين و حزب الله لبنان و جايگزين شدن گرايش‌هاي اسلامي به جاي تفكرات ناسيوناليستي صاف و بوجود آمدن تشكيلات فتح ، مبارزات ضد صهيونيستي حول محور اسلام در ميان فلسطيني‌ها مستقر در سرزمينهاي اشغالي مشكل تازه‌اي گرفت و جنب و جوش جديدي در ميان آوارگان فلسطيني پديدار گشت و عليرغم متفرق شدن ملت فلسطين با مبنا قرار گرفتن اسلام ، هويت واحدي ظهور كرد و انسجام خاصي در ميان ملت فلسطين پديدار گشت.
نهضت‌هاي اسلامي در كشورهاي عربي در مصر نضج گرفت و شور و شعف خاصي در تشكيلات اخوان المسلمين پديد آمد و رژيم‌هاي مرتجع و سازشكار سخت در موضع انفعال و ضعف قرار گرفتند. جنبش‌هاي اسلامي تحت نام انتفاضه