دریافت تحقیق انديشه ديني و سكولاريسم و غرب شناسي Religious Thought and secularism (در جهان اسلام و ايران) – 20037

عناوین کلیدی فایل تحقیق انديشه ديني و سكولاريسم و غرب شناسي Religious Thought and secularism (در جهان اسلام و ايران)، شامل: موارد تحقیق, انديشه, ديني, و, سكولاريسم, و, غرب, شناسي, Religious, Thought, and, secularism, (در, جهان, اسلام, و, ايران) می باشد:

توضیحات:

عنوان:
انديشه ديني و سكولاريسم و غرب شناسي
Religious Thought and secularism
(در جهان اسلام و ايران)
فهرست

فصل اول غرب شناسي
_ اهميت مطالعات غرب شناسي در عصر حاضر
_ هدف از مطالعات غرب‌شناسي (خلاصه از اهداف)
فصل دوم سكولاريسم
_ واژه‌شناسي سكولاريسم
_ بحران ديني، سكولاريسم فراگيرترين شاخص فرهنگي مدرنيسم
_ نارسايي‌ها و محدوديت‌هاي تناقض آفرين سكولاريسم
_ رابطه سكولاريسم و دين حق
سكولاريسم نوعي از تهاجم فرهنگي
درمان ضعف و عقب ماندگي
پاسخ سكولاريسم‌ها و هدفشان
لاف زني سكولاريت‌ها
فصل سوم: سكولاريسم و زمينه ورود آن به ايران
_ ضرورت غرب‌شناسي و زمينه‌هاي ورود آن به ايران
_ شرايط تاريخي ايران و توجه به غرب
_ نگرش به غرب از تقليد تا نقد
_ تأثير مواجهة تفكر ديني با سكولاريسم در حوزه معرف سياسي
_ تأثير تفكرات تاريخي در حيات فكري _ سياسي عصر حاضر
_ اشتراكها و اختلافهاي عصر مشروطيت و بازتاب آن در سدة اخير
1_ اشتراك
2_ اختلاف
فصل چهارم: آينده‌ از آن كيست؟

فصل اول
اهميت غرب شناسي در عصر حاضر
اهميت و ضرورت مطالعات غرب‌شناسي به اهميت و ضرورت آگاهي از جهان سياسي و فرهنگي روز باز مي‌گردد.
گسترش روز افزون حجم اطلاعات و سرعت شگفت‌انگيز ارسال و انتقال پيام‌هاي فرهنگي، سياسي و بازرگاني، همچنين تأثير شگرف شگردهاي اطلاعاتي _ تبليغاتي رسانه‌هاي عمومي غرب در عصر ارتباطات و اطلاعات، بر كساني كه با اوضاع سياسي _ فرهنگي جهان آشنايي دارند پوشيده نيست. اينكه در جهاني بس پهناورتر از جهان سده‌هاي گذشته زندگي مي‌كنيم. با وجود اين، به هر اندازه كه دنياي ما گسترده‌تر مي‌گردد، ارتباط ميان آحاد و جوامع بشري وسيع‌تر مي‌شود. به موازات ارتباطي كه روز به روز با عمق بيشتري صورت مي‌پذيرد لازم است سطح آگاهي ما از خط‌مشي‌ها، شيوه‌ها و جهات ارتباطي با ديگران ارتقا يابد.
هدف از مطالعات غرب‌شناسي
در مباحث غرب‌شناسي بر آن هستيم تا دريابيم چه چيزي محور انديشة سياسي و فرهنگي غرب را تشكيل مي‌دهد؛ به عبارت ديگر در صدديم بدانيم هويت سياسي و فرهنگي غرب براساس چه اصول و مباني ويژه‌اي صورت پذ