دریافت پاورپوینت فصل اول کتاب روانشناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت (روانشناسی بالینی) – 31524

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل اول کتاب روانشناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت (روانشناسی بالینی)، شامل: موارد روانشناسی بالینی فیرس,کتاب روانشناسی بالینی فیرس , مهرداد فیروزبخت , تیموتی جی, ترال, میچل جی, پرینستین,خلاصه روانشناسی بالینی فیرس,پاورپوینت فصل اول,فصل اول روان شناسی بالینی فیرس,روان شناسی بالینی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل اول کتاب روان شناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت (روانشناسی بالینی) در قالب pptx و در حجم 16 اسلاید: 


بخشی از متن:
معرفی روانشناسی بالینی (Clinical Psychology):
 از روانشناسی بالینی تعاریف متعددی به عمل آمده است. بعضی از این تعاریف به موضوع مورد نظر و برخی دیگر بر روش علمی مورد استفاده این رشته علمی تاکید دارند.
تعریف انجمن روانشناسی آمریکا از روانشناسی بالینی هنر و فنی که با مسائل سازگاری انسان ها سر و کار دارد. 
از نظر رسنیک، مهارت های ضروری در روانشناسی بالینی عبارتست از: 
سنجش و تشخیص، 
مداخله یا درمان،
 تحقیق و کاربرد اصول اخلاقی و حرفه ای
وجه ممیز روانشناسان بالینی، تخصص آنها در زمینه شخصیت و آسیب شناسی روانی و توانایی آنها در ادغام علم، نظریه و کار بالینی است.