دریافت تحقیق در مورد امام حسین – 19999

عناوین کلیدی فایل تحقیق در مورد امام حسین، شامل: موارد تحقیق, در, مورد, امام, حسین, می باشد:

توضیحات:

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
سجاياي امام حسين 2
شهادت امام حسين 4
حركت امام حسين (ع) از مكه به كربلا 11
تاسوعا و عاشورا 19
صبح عاشورا 21
آغاز جنگ 21
نبرد آخرين مرد 21

مقدمه :
امام حسين (ع) در سوم ماه شعبان و به روايتي در پنجم شعبان سال چهارم هجرت به دنيا آمد . رسول اكرم (ص) او و حسن را بسيار دوست داشت و پيوسته مي گفت :
« خداوندا ! من اين دو و پدر و مادر اين دو را بسيار دوست دارم . خدايا! دشمن ايشان را دشمن و دوست ايشان را دوست بدار .»
از امام رضا (ع) نقل مي كنند كه شب عيد بود و امام حسن (ع) و امام حسين (ع) چون ساير كودكان ، لباس عيد مي خواستند و فاطمه(س) ايشان را دلخوشي مي داد كه جامه هاي شما نزد خياط است و چون آماده شود ، خواهد آورد . شب عيد شد و باز كودكان درخواست خود را تكرار كردند . فاطمه (س) به آنها وعده داد . پاسي از شب گذشته بود كه در زدند . فاطمه (س) چون در را گشود مردي را ديد آراسته كه بقچه اي را به او تقديم كرد . فاطمه (س) بسيار خوشحال شد و جامه ها را بر فرزندان پوشانيد . روز عيد پيامبر (ص) بر آنها وارد شد و فرزندان خود را بوسيد و فرمود :
« اي فاطمه ! آن كس را كه اين جامه ها را آورد شناختي ؟»
فاطمه (س) گفت :
« نه ، بخدا سوگند كه نشناختم و نمي دانستم كه نزد خياط لباس دارم.»
پيامبر (ص) فرمود :
« جبرئيل مرا آگاه كرد كه از بهشت ، خلعت هايي براي حسنين خواهد فرستاد و اين ، آن جامه ها هستند كه وي وعده كرد .»

سجاياي امام حسين (ع)
گويند روزي امام از كنار فقرا مي گذشت . آنها عباهاي خود را پهن كرده بودند و نان خشك مي خوردند . چون امام نزديك شد ، از او دعوت كردند . امام از اسب فرود آمد و كنار ايشان نشست . سپس گفت :
« اينك كه من دعوت شما را پذيرفتم ، شما نيز دعوت مرا بپذيريد .»
و آنها را به خانه برد و با هر آنچه كه مهيا بود ، از ايشان پذيرايي شايسته اي كرد .
روزي مرد عربي به مدينه آمد و از مردمان پرسيد :
« كريمترين مردم اين