دریافت تحقیق آمار و ارقامي از خسارت هاي ناشي از خوردگي – 19949

عناوین کلیدی فایل تحقیق آمار و ارقامي از خسارت هاي ناشي از خوردگي، شامل: موارد تحقیق, آمار, و, ارقامي, از, خسارت, هاي, ناشي, از, خوردگي می باشد:

توضیحات:

تحقیق آمار و ارقامي از خسارت هاي ناشي از خوردگي در حجم 13 صفحه
يكي از مشكلاتي كه تمامي صنايع كم ¬و بيش با آن روبه¬رو هستند، مسئله خوردگي است. آمار و ارقامي كه از خسارت¬هاي ناشي از خوردگي گزارش شده است، تلاش جدي براي مقابله با اين پديده نامطلوب را ضروري مي¬ سازد.
خوردگي نه ¬تنها باعث اتلاف ماده و انرژي مي¬گردد و بنابراين سبب وارد نمودن ضرر و زيان اقتصادي مي-شود، بلكه با وارد نمودن آسيب¬هاي انساني و حتي جاني و يا زيست¬محيطي، اثرات تخريبي خود را چند برابر مي¬كند.
مطلب زير كه از كتاب ‘خوردگي ميكروبي’ نوشته ‘مهندس رضا جواهر دشتي’ مي¬باشد، به ذكر نمونه¬هايي از هر كدام از موارد فوق الذكر مي¬پردازد:
اتلاف ماده و انرژي:
بر اساس آمارهاي بين¬المللي در هر 90 ثانيه يك تن فولاد در اثر خوردگي ازبين مي¬رود. همان¬طور كه مي-دانيم يكي از مسائلي كه در طراحي در نظر گرفته مي-شود، انديشيدن و به كارگيري فاكتورهاي اضافي در طراحي مي¬باشد مثلاً ضخيم¬تر گرفتن بدنه كشتي¬ها و يا لوله¬ها نمونه¬اي از آن است. اگر لوله¬اي به قطر 8 اينچ فولاد به اندازه مسافت تقريبي تهران- همدان در مقابل خوردگي محافظت شود، ضخامت آن به جاي 332/0 اينچ مي¬تواند به 25/0 اينچ تقليل يابد و اين يعني صرفه¬جويي 3700 تن فولاد و افزايش ظرفيت داخلي لوله به ميزان 5 درصد.

زيان¬هاي اقتصادي:
در سال 1995 ميلادي، شركت معروف شل (shell)اعلام نمود: خوردگي، ضرر و زياني معادل چهارصد ميليون دلار براي آن شركت بوجود آورده نيز خوردگي را علت هدر رفتن 6 درصد كل (BP) است. شركت نفت انگليس ارزش دارايي خالص خود مي¬داند. علاوه بر اين طبق آمار منتشر شده از خوردگي، علت 55 طرف مؤسسه تحقيقات صنعت برق آمريكا (ERPI)، درصد خاموشي¬هاي ناگهاني و افزايش بيش از 10 درصد هزينه¬هاي سالانة خانگي شناخته شده است.
طبق آمارها، ضرر و زيان مستقيم اقتصادي خوردگي (يعني هزينه¬هاي ناشي از تعويض قطعات و دستگاه¬ها، اعمال روش حفاظتي از قبيل مخارج رنگ، نصب سيستم¬هاي حفاظت كاتدي و غيره) در صنايع ايالات متحده آمريكا در سال 1994 ميلادي، 300 ميليارد دلار و در همان سال در آلمان117 ميليارد مارك بوده است. متأسفانه تا به حال در ايران كار جامعي براي اراية آمارهاي مربوط به خوردگي در صنايع انجام نشده است. از اين رو در اين مورد بايد به تخمين و حدس اكتفا نمود. با در نظر گرفتن اين حقيقت که توليد ناخالص ملی زيان¬هاي حاصل از خوردگي معمولاً چهار درصد GNP يك كشور را در برمي¬گيرند، رقم قابل توجهي بدست مي¬آيد.
زيان¬هاي زيست محيطي:
خسارات ناشي از نشت مواد مضر (در اثر خوردگي) به محيط زيست را مي¬توان در رده زيان¬هاي زيست¬محيطي خوردگي ارزيابي كرد. خسارت¬هاي ناشي از نشت نفت و آتش¬سوزي حاصل از آن و يا فروريختن سقف¬هاي حتي بتني و آمار منتشر شدة آنها (كه ذكر آنها دراين مجال نمي¬گنجد) قابل توجه بوده است.