دریافت تحقیق تشويق بهتر است يا تنبيه؟ – 19871

عناوین کلیدی فایل تحقیق تشويق بهتر است يا تنبيه؟، شامل: موارد تحقیق, تشويق, بهتر, است, يا, تنبيه؟ می باشد:

توضیحات:

تشويق بهتر است يا تنبيه؟

منظور از تشويق اين است كه افراد چگونه بايد تشويق شوند و همچنين تنبيه در مورد آنها چگونه بايد باشد؟
و آيا افراط و تفريط در اين امرو ضروري است؟
آيا تنبيه بدني لازم است؟
و آيا لازم است كه در ابتداي كار تنبيه انجام شود؟
و همچنين تشويق و تنبيه در كداميك از مراحل زندگي بر روي فرد تاثير ميگذارد؟
و نيز تشويق و تنبيه به چه معناست ؟ و ما از آن چه تصوري داريم؟

فصل اول

براي تربيت بدني معناي مختلفي در نظر گرفته اند كه در كتب و تربيت به چشم ميخورد بعضي ميگويند: تربيت علمي است كه از طريق نسل بالغ درباره ي آنها كه رشد كافي نيافته اند به منظور پرورش جسمي، فكري و اخلاقي شان انجام ميشود تا آنها را براي عضويت در زندگي انساني آماده كند.
عده اي گويند: تربيت عبارت است از يك عمل عمدي و آگاهانه وداراي هدف كه به منظور رشد دادن يا ساختن و دگرگون كردن ونيز شكفتگي استعدادهاي مادر زادي او انجام شود . آنچه در تعريف تربيت لازم و ضروري است كه توجه شود و از خصوصيات و ويژگي هايي است كه تربيت بايد داشته باشد عبارت است از: آگاهانه بودن ، دائمي بودن، داراي هدف و جهت بودن، شكوفا نمودن نيروهاي فطري و استعداد غرائز ( در غير انسان) و كلا پرورش قواي جسمي و روحي و رواني انسان.
هر گاه از طرف فردي آگاه و تربيت يافته استعدادهاي انسان در راستاي مطلوبي شكوفا گشته و از قوه به فعليت در آيد تربيت در انسان صورت گرفته است.
مفهوم تعليم: تعليم يعني فراهم آوردن زمينه هاي و عوامل لازم براي فراگيري فرد. بعضي هم در معني تعليم ، انتقال معلومات به ذهن فرد را متذكر شده اند ومعتقدند كه علم از معلم به فرد منتقل ميشود ه در اصل تفاوت چنداني بين دو تعريف وجود ندارد.

تفاوت معناي تعليم و تربيت
الف: مفهوم تربيت گسترده تر از تعليم است، تعليم اختصاص به انسان دارد كه داري درك و فهم و شعور است و قدرت يادگيري دارد ولي تربيت در مورد موجودات فاقد شعور كه در عين حال رشد ميكنند نيزبه كار ميرود. براي مثال باغباني كه به پرورش گل و گياه مي پردازد و در حقيقت به تربيت و زمينه سازي براي فعليت رساندن استعدادهاي بالقوه گياه پرداتند بنابراين كار باغبان تربيت است نه تعليم دادن.