دریافت تحقیق روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت – 19869

عناوین کلیدی فایل تحقیق روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت، شامل: موارد تحقیق, روابط, بين, والدين, و, فرزندان, و, تأثير, آن, در, تربيت می باشد:

توضیحات:

بسم الله الرحمن الرحيم

عنوان تحقيق:
روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت

فهرست مطالب
بخش اول: تربيت 23-8
1. تربيت و قلمرو آن
2. پايه‌هاي اساسي تربيت
3. اشاراتي كوتاه به مراحل تربيت
4. اهداف تربيتي
5. عوامل تربيت
6. سخن، ابزار تربيت
7. اسلام و تربيت‌پذيري انسان
8. نكات عقلي و اسلامي در تربيت‌پذيري انسان
9. ارزش و اهميت تربيت
10. توضيحاتي ديگر در باب هدف تربيت و تعليم
11. تربيت و وظائف آن
12. ويژگيهاي تربيت دختران
13. عاليترين انتساب
14. بهترين ميراث
15. بروز نتايج تربيت

بخش دوم: شخصيت 30-24
1. شخصيت چيست؟
2. صفات پايدار
3. منشا شخصيت
4. اثبات شخصيت
5. جوان و محيط اجتماعي
6. اسلام و صفات شخصيت
7. شخصيت فرزندان
8. بشر و خواهش عزت نفس
9. عزت نفس و آزادگي
10. مراعات شرف كودك در خانواده
11. آئين اسلام و عزت نفس
بخش سوم: خانواده و مسائل نوجوانان و جوانان 39-31
بخش اول: تربيت و مسائل عاطفي
الف: خانواده و تربيت
1. وظايف والدين
2. سخني ديگر درباره نخستين مربي كودك
3. معلم اول كودك
4. پي‌ريزي قواعد زندگي
5. خانواده و تربيت
6. شريفترين خدمت
7. مراقبت‌ها در هفت سال سوم
8. تمايلات نوجوان و جوان
9. توجه به نياز آنان
10. مهرطلبي آنان
11. هدايت نوجوان و جوان
ب: نياز به محبت 43-40
1. جلوه‌هاي مهرطلبي
2. جدائي‌هاي طولاني
3. مهرورزي به هنگام بازگشت
4. چهره متبسم
5. چند نكته مهم
بخش چهارم: نقش پدر 50-44
الف: اخلاق پدر
1. همدمي با فرزندان
2. در برابر حرف حق
3. اما سخني هم با شما
ب: بيگانگي با فرزندان
1. جوش كار و تلاش
2. سر در لاك خود
ج: نزاع در خانه
1. خانه جهنمي
2. سعادتمندي كانون
3. گريز از خانه
4. آثار بد خشونت‌ها
بخش پنجم: نقش مادر 54-51
الف: اخلاق مادر
1. مادر و اخلاق اسلامي
2. حوصلة مادر
ب: مادر و رازهاي فرزندان
1. مادر بهترين رازدار
2. چند نكته مهم
ج: جنبه‌هاي مذهبي مادر
1. مادر و مذهب
2. نياز به ايمان
3. كنترل روابط
4. در برابر عبادت فرزندان
بخش ششم: احساس نابساماني در خانواده 62-54
الف: تبعيض در خانه
1. ارجحيت پسر بر دختر
2. در آموزش علم
3. مساله كار در خانه
4. مراقبتها در ابراز عواطف
ب: تحقير در خانه
1. جوان و مسالة تحقير
2. انتقادپذيري از فرزندان
3. چند نكته مهم
ج: آزادي فرزندان در خانه
1. جوان و آزادي
2. نوع آزادي
3. نكته‌ها در كنترل
د: احترام والدين
1. سئوالي در ذهن جوان
2. نيكي به پدر و مادر
3. رعايت حرمت فرزندان
بخش هفتم: نكته‌هاي مهم در روابط والدين و فرزندان 65-63
1. جبران خطاي تربيتي
2. وظيفة والدين
3. توقف رشد عقلي
4. آسيبهاي روحي
5. زياده‌روي در محبت
6. بدترين پدران
بخش هشتم: دومين كلاس تربيت (مدرسه) 76-66
1. مدرسه و تكوين شخصيت كودكان و نوجوانان
2. همگامي خانه و مدرسه
3. نقش مدرسه در انتقال ارزشها
4. رفتارهاي مذهبي چگونه تبلور مي‌يابد؟
5. هشياريهاي فرهنگي در پاسداري از سلامت و رشد مطلوب
6. مهاجمان فرهنگي كيستند؟
7. هدف مهاجمان فرهنگي چيست؟